Pressto.

Nagłowek strony

Nr 6 (2017)

Spis treści

Przęsła edukacji. Opowieści o uchodźcach jako refleksja o sensie humanistyki PDF
Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Joanna Roszak, Krzysztof Koc 1-2
Znamienity niemiecki polonista - doktorat honoris causa dla Profesora Rolfa Fiegutha. LAUDATIO A PROMOTORE DICTA PDF
Krzysztof Trybuś 3-6

Teksty i konteksty

Niewidzialne obrazy. Fotografie uchodźców w dyskursie mediów PDF
Marianna Michałowska 7-24
Nie-stosow(a)ne analogie. Lesbos Renaty Lis jako narracja poszerzająca doświadczenie uchodźcze PDF
Anita Jarzyna 25-44
Wyspa klucz Małgorzaty Szejnert wobec amerykańskiego mitu równości, wolności i sukcesu PDF
Magdalena Gajek 45-60
Refreny uchodźcze w poezji Nelly Sachs PDF
Joanna Roszak 61-74
Przyjechali. Radosław Kobierski i jego Ziemia Nod: o miejscu tych, którzy błądzą PDF
Katarzyna Szymańska 75-84
Pamięć zobowiązana. Rzecz o książce Anety Prymaki-Oniszk Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy PDF
Dorota Jewdokimow 85-98

W stronę ucznia i studenta

Szkolna narracja o uchodźcach a formacyjny wymiar edukacji polonistycznej PDF
Krzysztof Koc 99-118
Hotel Ukraina. Bohdana Zadury wiersz o przyjmowaniu uchodźców PDF
Katarzyna Kuczyńska-Koschany 119-130
To jest właśnie ta chwila. Uchodźcy w najnowszych polskich książkach i teatrze dla młodych odbiorców (przegląd) PDF
Joanna Żygowska 131-146
O świętej przestrzeni, Stanisławie Vincenzie i Eliadem. Próba konfrontacji religioznawstwa z literaturą PDF
Sylwia Iwanek 147-158
Dlaczego inteligent nie chce być homo politicus? Melancholia jako kategoria interpretująca prozę rozrachunków inteligenckich (1946-1948) PDF
Izabela Kozłowska 159-176
Zabytek literacki czy „dzieło w ruchu”? Wesele Stanisława Wyspiańskiego jako lektura szkolna PDF
Iwona Morawska 177-192
Literatura hipertekstowa a preferencje czytelnicze młodzieży (implikacje dydaktyczne) PDF
Beata Jarosz 193-206

Dyskusje, recenzje i przeglądy

Jak czytaliśmy teksty o uchodźcach Jarosława Mikołajewskiego? Refleksje nauczyciela po lekcji akademickiej PDF
Marcin Szopiński 207-216
Nie tylko o Aleppo [recenzja książki Edukacja – migracja. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4, 2016, Kledzik E., Praczyk M. (red.), Poznań] PDF
Krzysztof Koc 217-222
Pasaż bibliograficzny (o uchodźcach) PDF
Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Joanna Roszak, Krzysztof Koc 223-224

Laboratorium metodyczne nr 6

Inny – czyli kto? – na marginesie książki „NieObcy”. 21 opowieści, żeby się nie bać… PDF
Michał Ratajczak 225-230


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo