Zabytek literacki czy „dzieło w ruchu”? Wesele Stanisława Wyspiańskiego jako lektura szkolna
PDF

Słowa kluczowe

lektura
arcydzieło
szkoła
tradycja
edukacja
współczesność
nowe media

Jak cytować

Morawska, I. (2017). Zabytek literacki czy „dzieło w ruchu”? Wesele Stanisława Wyspiańskiego jako lektura szkolna. Polonistyka. Innowacje, (6), 177–192. https://doi.org/10.14746/pi.2017.6.12

Abstrakt

Artykuł dotyczy problemów związanych z funkcjonowaniem w obiegu szkolnym tekstów uznanych za arcydzieła kultury. Jednym z nich jest dramat Stanisława Wyspiańskiego Wesele. W artykule opisane zostały przykładowe strategie projektowania lekcji poświęconych omawianiu tego utworu w nawiązaniu do koncepcji i zjawisk kulturowo-literackich, medialnych i edukacyjnych, które wpisują się w aktualne trendy rozwoju kultury. Zaproponowana koncepcja wielowymiarowego czytania tekstów o szczególnym znaczeniu kulturotwórczym stanowi propozycję odpowiedzi na pytania o sens, cele i sposoby kształcenia doświadczeń lekturowych młodego pokolenia w epoce Internetu
https://doi.org/10.14746/pi.2017.6.12
PDF

Bibliografia

Basara-Lipiec Eugenia, 1992, Arcydzieło jako wartość i miara wartości, w: Rozdroża wartości. Prace z ontologii i epistemologii wartości, Lipiec J. (red.), Kraków.

Bielik-Robson Agata, 2001, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków.

Bień D, Spanialska-Dziuba A., Szczygieł W., 2004, Ze Świątnik na Wawel, „Nowa Polszczyzna”, nr 3-4, s. 13-17.

Błoński Jan, 2007, Wyspiański wielokrotnie. Wykłady z języka francuskiego przeł. Jan i Krzysztof Błońscy, Borowski M., Sugiera M. (oprac. i red.), Kraków.

Chętkowski Dariusz, 2005, „Pamiętajcie o ogrodach…”. Kultura – Literatura – Język. cz. 2, Warszawa, s. 302-305.

Chrząstowska Bożena, 1997, Uczestnictwo w kulturze – twórcy i konsumenci, w: O ludzi na jutro, Ziemkowski A. (red.), Poznań, s.395-415.

Czermińska Małgorzata, 2002, Estetyka recepcji – literaturoznawstwo wobec awangard w sztuce XX wieku (glosa do problemu), w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, Bolecki W., Nycz R. (red.), Warszawa, s. 63-75.

Falkowski Stanisław, 1991, „Szlagiery” – INACZEJ, Warszawa.

Grochulska Anna, 2009, Przestrzeń sceniczna w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego, w: Stanisław Wyspiański – człowiek wszechstronny. Rozprawy z kultury i literaturoznawstwa, Piotrowski W. (red.), Piotrków Trybunalski.

Hall Edward, 1987, Bezgłośny język, Skarbińska-Zielińska A., Zimand R. (przeł.), Warszawa.

Hall Edward, 2001, Poza kulturą, Goździak E. (przeł.), Warszawa.

Janusiewicz Małgorzata, 2013, Literatura doby internetu. Interaktywność i multimedialność tekstu, Kraków.

Januszewicz Maria, 1994, Malowany dramat. O związkach literatury z malarstwem w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego, Zielona Góra.

Kosowska Ewa, 2003, Antropologia literatury, Katowice.

Kryda Barbara, 1992, Dziedzictwo do przyjęcia czy do odrzucenia? O uwarunkowaniach przejmowania wartości w szkolnej lekturze tekstów literackich, w: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, Sawicki S., Łyszczyk A. (red.), Lublin.

Książek-Szczepanikowa Aniela, 2007, Chata w Bronowicach – ontologiczne spojrzenie z pozycji edukacji, w: Problemy wartości i wartościowania dzieła literackiego w szkole, pod Świętosławska T. (red.), Łódź, s.150-166.

Lubaszewska Antonina, 2009, Poetyka doświadczenia duchowego. W stronę antropologii form literackich, Kraków.

Magia „Wesela”, 2003, Michalik J., Stafiej A. (red.), Kraków.

Maryl Maciej, 2015, Życie literackie w sieci, Warszawa.

Miodońska-Brookes Ewa, 2003, „Dobrze zrobiona” sztuka złego pisarza, w: Magia „Wesela”, Michalik J., Stafiej A. (red.), Kraków.

Muszyńska Małgorzata, 2005, Wizualne analogie w edukacji. U podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów, Toruń.

Piotrowski Wojciech (red.), 2009, Stanisław Wyspiański – człowiek wszechstronny. Rozprawy z kultury i literaturoznawstwa, Piotrków Trybunalski.

Popiel Magdalena, 2017, Stanisław Wyspiański. Artysta jako budowniczy świata, http://macedonia.kroraina.com/rs/rs43_14.pdf, [dostęp 15.09.2017].

Prussak Maria, [recenzja], http://bazhum „Pamiętnik_Literacki” [dostęp 15.09.2017].

Ratajczakowa Dobrochna, 2003, Jeszcze trzy grosze o Weselu, w: Magia „Wesela”, Michalik J., Stafiej A. (red.), Kraków.

Scruton Roger, 2010, Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, Bieroń T. (przeł.), Poznań.

Szyroka Izabela, 2006, Filozofia kultury Zygmunta Łempickiego, Kraków.

Śliwińska Monika, 2017, Wyspiański: dopóki starczy życia, Warszawa.

Ślósarz Anna, 2017, Lektury szkolne po remediacji druku, w: Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych, Morawska I., Latoch-Zielińska M. (red.), Lublin.

Teksty kultury uczestnictwa, 2016, Maryl M. i in. (red.), Warszawa.

Walaszek Joanna, 2003, Zmagania z arcydziełami, w: Teatr Wajdy. W kręgu arcydzieł: Dostojewski, Hamlet, Wesele, Kraków, s. 61-74.

Węgrzyniak Rafał, 1991, Wokół „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, Warszawa-

Kraków.

Wilczek Piotr, 2014, Kanon jako problem kultury współczesnej. Wykład inauguracyjny wygłoszony na uroczystości otwarcia roku akademickiego w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku, http://gu.us.edu.pl/node/223361 (dostęp 15.06.2014).

Wrzosek Stefan, 1999, Wesele – desakralizacja powstańczego mitu. Nowe spojrzenie na twórczość Wyspiańskiego, „Warsztaty Polonistyczne”.

Ziejka Franciszek, 2003, Magia „Wesela”, Michalik J., Stafiej A. (red.), Kraków.