Dlaczego inteligent nie chce być homo politicus? Melancholia jako kategoria interpretująca prozę rozrachunków inteligenckich (1946-1948)
PDF

Słowa kluczowe

literatura rozrachunkowa
inteligent
melancholia
powojenna krytyka literacka
historia

Jak cytować

Kozłowska, I. (2017). Dlaczego inteligent nie chce być homo politicus? Melancholia jako kategoria interpretująca prozę rozrachunków inteligenckich (1946-1948). Polonistyka. Innowacje, (6), 159–176. https://doi.org/10.14746/pi.2017.6.11

Abstrakt

Tematem artykułu jest proza rozrachunków inteligenckich, powstająca w latach 1946-1948. Powojenna krytyka literacka zarzucała bohaterom – inteligentom bierność, egocentryzm i rezerwę wobec współczesnych przemian społeczno-politycznych. Dostrzegała w powieściach jedynie próbę określenia roli inteligencji w warunkach historycznego przełomu. Za pomocą melancholijnej perspektywy pokazałam nowy wymiar bierności omawianych inteligentów – udowodniłam, że zewnętrzna nieruchomość nie musi być tożsama z wewnętrzną stagnacją. Marazm bohaterów stał się koniecznym warunkiem ich intelektualnej i emocjonalnej aktywności, przejawiającej się w świadomym geście oporu przeciw zagrażającej jednostce, bezdusznej machinie Historii.

https://doi.org/10.14746/pi.2017.6.11
PDF

Bibliografia

Arendt Hannah, 1991, O rewolucji, Godyń M. (przeł.), Kraków.

Bałus Wojciech, 1996, Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki, Kraków.

Bauman Zygmunt, 1993, Walter Benjamin – intelektualista, w: „Drobne rysy w ciągłej katastrofie…”. Obecność Waltera Benjamina w kulturze współczesnej, Zeidler-Janiszewska A. (red.), Warszawa.

Benjamin Walter, 1996, O pojęciu historii, w: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, Krzemieniowa K. (przeł.), Orłowski H. (wybór i oprac.), Poznań.

Bieńczyk Marek, 2002, „Dzień po” (Zakończenie), w: Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa.

Bieńczyk Marek, 2002, „Dzień przed” (Uwagi wstępne), w: Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa.

Bieńczyk Marek, 2002, Herezja i melancholia (O Emilu Cioranie), w: Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa.

Bieńczyk Marek, 2002, Oczy Dürera (O Zygmuncie Krasińskim i jego listach), w: Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa.

Bortnowski Stanisław, 2012, Jak uczyć patriotyzmu w XXI wieku, 70 lat po II wojnie światowej?, „Polski w Praktyce”, maj-czerwiec.

Brandys Kazimierz, 1946, Drewniany koń, Warszawa.

Cioran Emil, 2008, Historia i utopia, Bieńczyk M. (przeł.), Warszawa.

Cioran Emil, 1992, Na szczytach rozpaczy, Kania I. (przeł.), Kraków.

Cioran Emil, 2008, Samotność i przeznaczenie, Dwulit A. (przeł.), Warszawa.

Czyżak Agnieszka, 1998, Kazimierz Brandys, Poznań.

Dziamski Grzegorz, 1993, Rehabilitacja alegorii. Baudelairowski motyw w refleksji nad sztuką współczesną, w: „Drobne rysy w ciągłej katastrofie…”. Obecność Waltera Benjamina w kulturze współczesnej, Zeidler-Janiszewska A. (red.), Warszawa.

Edukacja polonistyczna wobec innego, 2014, Janus-Sitarz A. (red.), Kraków.

Frydryczak Beata, 2002, Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury nowoczesności, Poznań.

Grass Günter, 1991, O bezruchu w postępie. Wariacje na temat miedziorytu Albrechta Dürera „Melancholia I”, w: Z dziennika ślimaka, Błaut S. (przeł.), Gdańsk.

Habielski Rafał, 2008, Służba i wartości. Debaty o inteligencji polskiej (XIX-XXI wiek), w: Domański H. (red.), Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, Warszawa.

Hersant Yves, 1992, Czerwona melancholia, Bieńczyk M. (przeł.), „Ogród. Kwartalnik”, nr 2.

Hertz Paweł, 1948, Porwanie Europy, w: Sedan, Warszawa.

Hertz Paweł, 1948, Sedan, w: Sedan, Warszawa.

Hertz Paweł, 1948, Ucieczka z krainy Lambertów, w: Sedan, Warszawa.

Jadacki Jacek Juliusz, 2005, Analiza pojęcia melancholii, w: Lorenc I. (red.), Odłamki rozbitych luster. Rozprawy z filozofii, kultury, sztuki i estetyki ofiarowane Pani Profesor Alicji Kuczyńskiej, Warszawa.

Kania Agnieszka, 2015, „Polak mały” na lekcji o wielkich sprawach, czyli o patriotyzmie bez przesady, w: Janus-Sitarz A. i in. (red.), Trudne lekcje języka polskiego. Ku rozwiązaniom praktycznym, Kraków.

Kisielewski Stefan, 1947, Sprzysiężenie, Warszawa.

Klibansky Raymond, Panofsky Erwin, Saxl Fritz, 2009, Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, Kryczyńska A. (przeł.), Kraków.

Kopaliński Władysław, 1985, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa.

Kopaliński Władysław, 1990, Słownik symboli, Warszawa.

Kwiek Marek, 2000, Melancholia – utopia – intelektualiści (czytając Wolfa Lepeniesa) na http://www.cpp.amu. edu.pl/pdf/wolf_lepenies.pdf (dostęp 15.06.2012).

Lepenies Wolf, 1997, Melancholia – próba legitymizacji zjawiska, Dybel P. (przeł.), „Studia Socjologiczne”, nr 1.

Najdek Kamilla, 2010, Cytat jako figura myśli. Z retoryki filozoficznej Hamanna i Benjamina, Nowa Wieś k. Torunia.

Palska Hanna, 2008, Inteligencja twórcza w latach 1948-1956, w: Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, Domański H. (red.), Warszawa.

Panofsky Erwin, 1971, Trzy ryciny Albrechta Dürera „Rycerz, Śmierć i Diabeł”, „Św. Hieronim w pracowni”, „Melancholia I”, w: Studia z historii sztuki, Ratkowska P. (przeł.), Białostocki J. (wybór i oprac.), Warszawa.

Sauerland Karol, 1986, O Bogu, języku, rzeczach i historii, w: Od Diltheya do Adorna. Studia z estetyki niemieckiej, Warszawa.

Simmel Georg, 2006, Ruina. Próba estetyczna, w: Most i drzwi. Wybór esejów, Łukasiewicz M. (przeł.), Warszawa.

Sobolewska Anna, 1979, Polska proza psychologiczna (1945-1950), Wrocław.

Sontag Susan, 1994, Pod znakiem Saturna, Kalaga W. (przeł.), „Res Publica Nowa”, nr 6.

Starobinski Jean, 1996, Melancholia wśród ruin, M.L. (przeł.), „Zeszyty Literackie”, nr 2.

Strawa-Kęsek Ewelina, 2015, Metoda projektu w edukacji polonistycznej, Kraków.

Vitale Augusto, 1987, Archetyp Saturna, czyli przemiana ojca, Prokopiuk J. (przeł.), „Pismo Literacko-Artystyczne”, nr 3.

Wyka Kazimierz, 1989, Rozrachunki inteligenckie, w: Pogranicze powieści, Warszawa.

Wysłouch Seweryna, 2011, Od socjologii do etyki. Wobec twórczości Kazimierza Brandysa, w: Wyprzedaż semiotyki, Brzóstowicz-Klajn M., Kaniewska B. (red.), Poznań.

Zaleski Marek, 1996, Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, Warszawa.

Zaworska Helena, 1965, Po upadku mitów inteligenckich. O prozie tzw. obrachunków inteligenckich w latach 1945-1948, w: Z problemów literatury polskiej XX wieku, Brodzka A., Żabicki Z. (red.), t. 3, Warszawa.