Przyjechali. Radosław Kobierski i jego Ziemia Nod: o miejscu tych, którzy błądzą
PDF

Słowa kluczowe

Radosław Kobierski
Ziemia Nod
błądzenie
wysiedlenie

Jak cytować

Szymańska, K. (2017). Przyjechali. Radosław Kobierski i jego Ziemia Nod: o miejscu tych, którzy błądzą. Polonistyka. Innowacje, (6), 75–84. https://doi.org/10.14746/pi.2017.6.5

Abstrakt

Tekst jest próbą przyjrzenia się powieści Ziemia Nod Radosława Kobierskiego z perspektywy tych bohaterów, którzy błądzą. Wygnanie nie jest w niej jedynie przymusową i przejściową zmianą miejsca, ale też nieustannie odnawiającym się stanem wewnętrznym bohaterów różnej narodowości, pozycji społecznej i wieku. Istotę tytułowej krainy tworzą kolejne, nakładające się na siebie doświadczenia tułaczki, emigracji i wysiedlenia.

https://doi.org/10.14746/pi.2017.6.5
PDF

Bibliografia

Cieślak Tomasz, 2012, Geografia i topografia „Ziemi Nod” Radosława Kobierskiego, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 3, s. 97-108.

Henseler Daniel, 2013, Podróż, obcość, powrót do domu: conditio podmiotu lirycznego w wierszach Adama Zagajewskiego, w: Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku, Czapliński P., Makarska R., Tomczok M. (red.), Katowice, s. 368-384.

Kobierski Radosław, 2011, Drugie ja, Poznań.

Kobierski Radosław, 2010, Ziemia Nod, Warszawa.

Lindqvist Sven, 2016, Terra nullius, w: Podbój, Kowadło-Przedmojska I., Haykowska M. (przeł.), Warszawa, s. 193-359.

Nęcka Agnieszka, 2011, Błądzić jest rzeczą ludzką, „Nowe Książki”, nr 1, s. 48-49.

Nowacki Dariusz, 2010, „Ziemia Nod” Radosław Kobierski, „Gazeta Wyborcza”, 16.11.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 1980, w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, wyd. 3. popraw., Poznań–Warszawa.

Wajs Joanna, 2010, Mapa (końca) świata. O „Ziemi Nod” Radosława Kobierskiego, „Cwiszn”, nr 4, s. 114.