Pamięć zobowiązana. Rzecz o książce Anety Prymaki-Oniszk Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy

Main Article Content

Dorota Jewdokimow

Abstrakt

Tekst jest omówieniem treści książki autorstwa Anety Prymaki-Oniszk w kontekście współczesnej refleksji historiograficznej. Podstawowym, branym tu pod uwagę problemem pozostaje kwestia pamięci w jej etycznym ujęciu. Pamięć w takim jej rozumieniu łączy się bezpośrednio z kategorią zobowiązania odnoszącą się do tych, których opowieść nie została wypowiedziana i wysłuchana. Prymaka-Oniszk przywraca pamięć doświadczenia chłopów uczestniczących w ucieczce na Wschód z terenów objętych działaniami wojennymi w roku 1915. Oddając głos tym, którzy pozostawali dotychczas na marginesie dominującej narracji o minionych wydarzeniach, autorka książki realizuje główne założenia antropologii historycznej, będącej szczególnym rodzajem pisarstwa historycznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jewdokimow, D. (2017). Pamięć zobowiązana. Rzecz o książce Anety Prymaki-Oniszk Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy. Polonistyka. Innowacje, (6), 85-98. https://doi.org/10.14746/pi.2017.6.6
Dział
Teksty i konteksty
Biogram autora

Dorota Jewdokimow, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dorota Jewdokimow – adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Autorka książek: Człowiek przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego (Poznań 2009), Na stycznej. Idea zjednoczenia Kościołów w rosyjskiej myśli filozoficzno-religijnej i społecznej (Poznań 2017) oraz wraz z Karoliną Kizińską Cultural Theory and History: Sign and Context (Poznań 2014). W centrum jej zainteresowań naukowych sytuuje się problematyka semiotyki historii oraz zagadnienia z zakresu rosyjskiej refleksji filozoficzno-religijnej i społecznej.

Bibliografia

 1. Ankersmit Franklin R., 2004, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, Domańska E. (red. i przeł.), Kraków.
 2. Domańska Ewa, 2005, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań.
 3. Domańska Ewa, 2014, Montaillou – ziemia obiecana błędów, w: Le Roy Ladurie Emmanuel, Montaillou. Wioska heretyków 1294-1324, Czerwonak, s. 5-23.
 4. Friedländer Saul, 1992, Introduction, w: Probing the Limits of Representation: Nazism and the „final Solution”, Friedländer S. (red.), Cambridge, s. 1-21.
 5. Grochowski Grzegorz, 2005, Pytania o niefikcjonalną prozę dyskursywną, w: Polonistyka w przebudowie, Czermińska M. (red.), Kraków.
 6. Guriewicz Aron, 1997, Historia i antropologia historyczna, Żyłko B. (przeł.), „Konteksty. Sztuka Ludowa”, nr 1-2, s. 13-20.
 7. Guriewicz Aron, 1993, Istoriczeskij sintez i szkoła „Annałow”, Moskwa.
 8. Hirsch Marianne, 2001, Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work of Postmemory, „The Yale Journal of Criticism”, Vol. 14, No 1.
 9. Lejeune Philippe, 2001, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Grajewski W., Grabowski S., Labuda A., Lubas-Bartoszyńska R. (przeł.), Lubas-Bartoszyńska R. (red.), Kraków.
 10. Mach Anna, 2016, Świadkowie Świadectw, Warszawa – Toruń.
 11. Nora Pierre, 2009, Między pamięcią a historią: Les lieux de mémoire, „Tytuł roboczy: Archiwum”, nr 2, s. 4-12.
 12. Prymaka-Oniszk Aneta, 2016, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, Wołowiec.
 13. Ricoeur Paul, 2006, Pamięć, historia, zapomnienie, Margański J. (przeł.), Kraków.
 14. Zajas Paweł, 2011, Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefikcjonalnej, Poznań.