Szkoła – dom – okolica. Wartościowanie przestrzeni w literaturze dla młodzieży
PDF

Słowa kluczowe

literatura dla młodych dorosłych
przestrzeń symboliczna (szkoła – dom – sąsiedztwo)
doświadczanie przestrzeni
performatywność miejsca

Jak cytować

Gromadzka, B. (2018). Szkoła – dom – okolica. Wartościowanie przestrzeni w literaturze dla młodzieży. Polonistyka. Innowacje, (7), 59–70. https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.5

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie sposobu prezentowania, opisywania i wartościowania przestrzeni w polskiej literaturze Young Adult. Napięcie między społeczną przestrzenią a doświadczeniem podmiotu wyzwala proces poznawania i samopoznania kluczowy dla problematyki literatury młodzieżowej zwyczajowo podejmującej temat dorastania i dojrzewania. Rytualna i symboliczna przestrzeń (szkoła – dom – najbliższa okolica) ukształtowana przez zbiorowe wyobrażenia kulturowe staje się dla bohatera zarówno przestrzenią odtrącenia, upokorzenia oraz agresji, jak i przestrzenią oswojoną czy miejscem spotkania. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: Jak literatura YA kreuje wyobrażone miejsca i obszary? W jaki sposób doświadczanie i doznawanie przestrzeni (miejsca?) wpływa (może wpływać) na samoświadomość podmiotu – bohatera literackiego? W jaki sposób akt lektury może kształtować świat wartościmłodego czytelnika? Jak miejsca i przestrzenie wykreowane w najnowszej literaturze YA sytuują się wobec wybranych tradycyjnych ujęć tematu? Materiałem badawczym są wybrane polskie powieści z nurtu YA po 2004 roku. Artykuł prowadzi do zarysowania modelu egzystencjalnej i performatywnej lektury przestrzeni wyobrażonej.

https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.5
PDF

Bibliografia

Musierowicz Małgorzata, 2004, Język Trolli, Łódź.

Musierowicz Małgorzata, 2005, Żaba, Łódź.

Musierowicz Małgorzata, 2006, Czarna polewka, Łódź.

Musierowicz Małgorzata, 2008, Sprężyna, Łódź.

Musierowicz Małgorzata, 2012, McDusia, Łódź.

Musierowicz Małgorzata, 2014, Wnuczka do orzechów, Łódź.

Musierowicz Małgorzata, 2016, Feblik, Łódź.

Nowak Ewa, 2005, Drugi, Warszawa.

Nowak Ewa, 2010, Niewzruszenie Warszawa.

Nowak Ewa, 2011, Dane wrażliwe, Warszawa.

Nowak Ewa, 2012, Drzazga, Warszawa.

Nowak Ewa, 2017, Pierwsze koty, Warszawa.

Osińska Natalia, 2016, Fanfik, Warszawa.

Buczyńska-Garewicz Hanna, 2006, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków.

Foucault Michel, 2005, Inne przestrzenie, Rejniak-Majewska A. (przeł.), „Teksty Drugie”, nr 6, s. 117-125.

Heidegger Martin, 1997, Budować, mieszkać, myśleć, Michalski M. (przeł.), Warszawa.

Przestrzeń, filozofia i architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni, 1999, Rewers E. (red.), Poznań.

Yi-Fu Tuan, 1987, Przestrzeń i miejsce, Morawińska A. (przeł.), Warszawa.