Nr 7 (2018)

Wstęp

Maria Kwiatkowska-Ratajczak
1-2
Między kongresami
PDF

Dyskusje, recenzje i przeglądy

Krzysztof Biedrzycki
165-172
Indywidualizacja w szkole: od postulatu do realizacji
PDF

Laboratorium metodyczne nr 7

Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska
173-190
Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli. Od teorii do praktyki
PDF