O wartościach w świetle swobodnych wypowiedzi uczniów. Przestrzeń aksjologicznego projektowania sytuacji lekturowej
PDF

Słowa kluczowe

edukacja
swobodne wypowiedzi
wartości
recepcja

Jak cytować

Sporek, P. (2018). O wartościach w świetle swobodnych wypowiedzi uczniów. Przestrzeń aksjologicznego projektowania sytuacji lekturowej. Polonistyka. Innowacje, (7), 129–140. https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.11

Abstrakt

Tekst artykułu skupia się wokół zagadnienia wartości, które ujawniają się w swobodnych wypowiedziach uczniowskich. Jego pierwsza część ogniskuje się wokół badań nad aksjologią wśród uczniów. Druga odnosi kwestie związane z wartościami do problemów dydaktyki literatury. Dalsza część artykułu opisuje koncepcję wykorzystania swobodnych wypowiedzi uczniowskich dla potrzeb kształcenia kulturowo – literackiego oraz służy prezentacji świata rozpoznań aksjologicznych, które ujawniają się w konfrontacji uczniów z rozmaitymi tekstami kultury. Na potrzeby niniejszego artykułu zaprezentowane zostały uczniowskie świadectwa odbioru takich dzieł jak Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya, Córka czarownic Doroty Terakowskiej oraz filmu Troja w reżyserii Wolfganga Petersena. W zamknięciu tekstu autor zwraca uwagę na rolę i znaczenie tak organizowanych swobodnych wypowiedzi dla odkrywania uczniowskich sposobów wartościowania świata oraz realizacji założeń kształcenia kulturowo-literackiego.

https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.11
PDF

Bibliografia

Baker Carlos, 1968, Sędziwy marynarz, Strzetelski J. (przeł.), w: Krzeczkowski H. (red.) Hemingway w oczach krytyki światowej, Warszawa.

Baluch Alicja, 1998, Wokół tematu spełnienia w „Córce czarownic” Doroty Terakowskiej, w: Ceremonie literackie, Kraków.

Denek Kazimierz, 2000, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń.

Hemingway w oczach krytyki światowej, 1968, Krzeczkowski H. (red.), Warszawa.

Janus-Sitarz Anna, 2009, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze, Kraków.

Jedliński Ryszard, 2000, Językowy obraz świata wartości uczniów kończących szkołę podstawową, Kraków.

Jędrychowska Maria, 2002, Zapis projektu zadań formacyjnych edukacji polonistycznej w strukturze podręcznika szkolnego, w: Kosętka H., Uryga Z. (red.), Podręcznik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w gimnazjum, Kraków.

Karwatowska Małgorzata, 2012, Autorytet w opiniach młodzieży, Lublin.

Kleszcz Magdalena, Łączyk Małgorzata, 2014, Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji, Kraków.

Nowak T. Katarzyna, 2005, Moja mama czarownica, Kraków.

Sporek Paweł, 2016, Przestrzeń aksjologiczna w wybranych podręcznikach gimnazjalnych do kształcenia literacko-kulturowego (1999 – 2005), Kraków.

Szymański Mirosław, 1998, Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy, Warszawa.

Szyszkowski Władysław, 1958, Analiza dzieła literackiego w szkole, Warszawa.

Świda–Ziemba Hanna, 2005, Młodzi w nowym świecie, Warszawa.

Świda–Ziemba Hanna, 1998, Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych, Warszawa.

Wagner Iwona, 2005, Stałość czy zmienność autorytetów. Pedagogicznospołeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetów w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków.