„Oswajanie” nowych technologii na lekcjach języka polskiego
PDF

Słowa kluczowe

nowe technologie
model SAMR
edukacja polonistyczna
cyfrowi tubylcy
cyfrowi imigranci

Jak cytować

Świtała, S. W. (2018). „Oswajanie” nowych technologii na lekcjach języka polskiego. Polonistyka. Innowacje, (7), 153–164. https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.13

Abstrakt

Nowe technologie na gruncie edukacji mają swoich przeciwników i zwolenników. Autorka artykułu przekonuje, że należy je „oswoić”, aby w pełni wykorzystać ich potencjał w nauczaniu. Model SAMR opracowany przez Rubena Puentedurę definiuje cztery poziomy integracji technologii w procesie edukacji. W tekście przedstawiono, w jaki sposób na zajęciach języka polskiego można wykorzystać nowe media. Część zasadniczą artykułu stanowi przedstawienie przykładowych narzędzi (m.in. Aurasma, Classcraft, Blogger) oraz możliwości ich zastosowania w pracy z uczniami.
https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.13
PDF

Bibliografia

Boeske Łukasz, 2017, Aplikacje mobilne między regałami, „Biuletyn EBIB”, nr 3.

Cellary Wojciech, 2017, Środowisko cyfrowe naturalnym środowiskiem człowieka XXI, https://www.youtube.com/watch?v=SiRIgITeZC8 (dostęp:16.01. 2018).

Janus-Sitarz Anna, 2008, Nauczanie literatury w „czasie marnym”, czyli jak kształcić wrażliwość aksjologiczną wobec tekstu kultury, w: Janus-Sitarz A. (red.) Wartościowanie a edukacja polonistyczna, Kraków, s. 92-116.

Kasprzak Paweł, Kłakówna Zofia Agnieszka, Kołodziej Piotr, Regiewicz Adam, Waligóra Janusz, 2016, Edukacja w czasach cyfrowej zarazy, Toruń.

Prensky Marc, 2001, Digital Natives, Digital Immigrants, https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf (dostęp: 21.01.2018).

Saint-Exupéry Antonie de, 2006, Mały Książę, Malicka M. (przeł.), Wrocław.

Ślósarz Anna, 2008, Media w służbie polonisty, Kraków.

Wieczorek-Tomaszewska Małgorzata, 2013, Innowacyjne uczenie dla efektywnego uczenia się, w: Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej. Raport ekspercki, http://www.ldc.edu.pl/phocadownload/Dydaktyka-cyfrowa-epoki-smartfona.pdf, s. 32-33 (dostęp: 21.01.2018).

Żylińska Marzena, 2013, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń.