Lekcje o wartościach
PDF

Słowa kluczowe

wartości
wartościowanie
lekcje polskiego
sytuacja dydaktyczna

Jak cytować

Gis, A. (2018). Lekcje o wartościach. Polonistyka. Innowacje, (7), 141–152. https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.12

Abstrakt

Artykuł porusza temat edukacji polonistycznej jako nośnika wartości. Analizuje propozycje rozwiązań metodycznych, z jakimi spotyka się uczeń współczesnej szkoły; rozważa, w jakich elementach struktury lekcji ukonkretniają się treści związane z kształceniem wartości, w jaki sposób są one modelowane. Tworzywo badawcze stanowią materiały zebrane przez studentów filologii polskiej UAM w czasie praktyki zawodowej realizowanej w różnych typach szkół. Uporządkowanie zebranych danych pozwala na konfrontację założeń teoretycznych z empirią życia szkolnego oraz wskazuje miejsca wspólne lub pomijane.

https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.12
PDF