Software w szkolnym kształceniu polonistycznym, czyli o znaczeniu aktualizacji teorii dydaktycznych
PDF

Słowa kluczowe

teoria dydaktyczna
aktualizacja
reportaż
geopoetyka

Jak cytować

Koc, K. (2018). Software w szkolnym kształceniu polonistycznym, czyli o znaczeniu aktualizacji teorii dydaktycznych. Polonistyka. Innowacje, (7), 71–84. https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.6

Abstrakt

Artykuł zawiera tezę wyjściową, że zadaniem edukacji polonistycznej jest nie tylko wprowadzanie młodych ludzi w tradycję kulturową, ale również objaśnianie im świata współczesnego. Rzeczywistość otaczająca uczniów powinna być trwałym punktem odniesienie w procesie nauczania. Skutkiem przyjęcia takiego założenia jest kolejna teza, iż wymaga to aktualizacji teorii dydaktycznych określających cele i sposoby nauczania i uczenia się. W artykule przedstawiono różne sposoby (wymiary) realizacji tego zadania oraz zarys propozycji czytania reportaży w perspektywie geopoetyki jako jeden z przykładów wspomnianej aktualizacji.

https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.6
PDF

Bibliografia

Bobiński Witold, 2011, Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego, Kraków.

Carr Nicholas, 2013, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Rojek K. (przeł.), Gliwice.

Chrząstowska Bożena, 1987, Lektura i poetyka. Zarys problematyki kształtowania pojęć literackich w szkole podstawowej, Warszawa.

Czapliński Przemysław, 2016, Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku, Kraków.

Gandhi Leela, 2008, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, Serwański J. (przeł.), Poznań.

Głowiński Michał, 1980, Szkolna historia literatury: wprowadzenie w tradycję, w: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Założenia – oceny – postulaty, Chrząstowska B., Kostkiewiczowa T. (red.), Warszawa.

Horodecka Magdalena, 2017, Geograficzne kontinuum reprezentacji. Kaukaz Wojciecha Góreckiego, w: Geograficzne przestrzenie utekstowione, Karwowska B. , Konończuk E., Sidoruk E., Wampuszyc E. (red.), Białystok, s. 235-260.

Janus-Sitarz Anna, 2009, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. Konstatacje. Oceny. Propozycje, Kraków.

Jenkins Henry, 2007, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Bernatowicz M., Filiciak M. (przeł.), Warszawa.

Kasprzak Paweł, Kłakówna Zofia Agnieszka, Kołodziej Piotr, Regiewicz Adam, Waligóra Janusz, 2016, Edukacja w czasach cyfrowej zarazy, Toruń.

Kłakówna Zofia Agnieszka, 2003, Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji. Język polski w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i liceum, Kraków.

Kłakówna Zofia Agnieszka, 2016, Język polski. Wykłady z metodyki, Kraków.

Kołodziej Piotr, 2013, Czas na obraz. Dzieło malarskie jako tekst i kontekst w szkolnym kształceniu humanistycznym (1880-1999), Kraków.

Koryś Izabela, Kopeć Jarosław, Zasacka Zofia, Chymkowski Roman, Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku. http://www.bn.org.pl/download/document/1492689764.pdf (dostęp: 20.10.2017).

Koziołek Krystyna, 2006, Czytanie z innym. Etyka. Lektura. Dydaktyka, Katowice.

Koziołek Krystyna, 2017, Czas lektury, Katowice.

Koziołek Ryszard, 2016, Dobrze myśli się literaturą, Wołowiec.

Lewicka Maria, 2012, Psychologia miejsca, Warszawa.

Myrdzik Barbara, 1999, Rola hermeneutyki w edukacji polonistycznej, Lublin.

Myrdzik Barbara, 2006, Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia o edukacji polonistycznej, Lublin.

Nussbaum Martha C., 2008, W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona kształcenia ogólnego, Mączkowa A. (przeł.), Wrocław.

Pearson Allen T., 1994, Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, Janowski A., Jankowski M. (przeł.), Warszawa.

Polakowski Jan, 1980, Badania odbioru prozy artystycznej w aspekcie dydaktycznym. Zarys teorii badań – próby diagnozy, Kraków.

Polonista na rynku pracy. O strategiach dostosowywania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy, 2016, Wobalis M., Gis A. (red.), Poznań.

Rajewicz Danuta, 2012, Telewizja w edukacji polonistycznej. Obszary integracji, kształtowane kompetencje, Poznań.

Rybicka Elżbieta, 2014, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków.

Spitzer Manfred, 2012, Jak uczy się mózg, Guzowska-Dąbrowska M. (przeł.), Warszawa.

Spitzer Manfred, 2016, Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie, Guzowska M. (przeł.), Słupsk.

Spitzer Manfred, 2013, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Lipiński A. (przeł.), Słupsk.

Uryga Zenon, 1982, Odbiór liryki w klasach maturalnych, Warszawa-Kraków.

Uryga Zenon, 1996, Wymiary przedmiotu, w: Godziny polskiego, Warszawa-Kraków.