Uczeń jako wartość. Porzucona misja polonistyki
PDF

Słowa kluczowe

język polski
kształcenie literackie
uczenie się
poczucie własnej sprawczości ucznia
rozwój ucznia

Jak cytować

Bobiński, W. (2018). Uczeń jako wartość. Porzucona misja polonistyki. Polonistyka. Innowacje, (7), 97–104. https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.8

Abstrakt

Tekst zawiera deklarację autora w kwestii fundamentalnego zadania edukacji polonistycznej, definiowanego jako rozwój ucznia w obszarze w wymiarze osobowości humanistycznej i w obszarze kompetencji kluczowych dla człowieka z pierwszych dekad XXI wieku. Koncepcja edukacji jako wspomagania rozwoju ucznia ma długą tradycję również w Polsce. Za jej patrona można uznać Kazimierza Wóycickiego, twórcę kategorii „przeżycia estetycznego” i zwolennika autentycznego i nieskrępowanego kontaktu młodych ludzi z tekstami literackimi. Intuicje edukacyjne Wóycickiego odbijają się w najnowszych koncepcjach i projektach europejskich i amerykańskich, które koncentrują się wokół koncepcji kształcenia jako spotkania, idei powierzania uczącym się odpowiedzialności za uczenie, nauczania zróżnicowanego i indywidualizowanego. We współczesnym myśleniu o edukacji masowej kluczowa jest, zgłoszona przez Jerome’a Brunera, idea kształtowania poczucia sprawstwa u uczniów, budującego samoocenę i oczekiwania wobec samego siebie. To jednak, co bliskie było Wóycickiemu i jego kontynuatorom, co stanowi dziś centrum dyskursu edukacyjnego, okazuje się nad wyraz dalekie od wektora najnowszych reform oświatowych w Polsce.

https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.8
PDF

Bibliografia

Bruner Jerome, 2006, Kultura edukacji, Brzostowska-Tereszkiewicz T. (przeł.), Kraków.

Hattie John, 2013, Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się, Janowska Z. (przeł.), Pater M. (współpraca), Warszawa.

http://www.oph.fi/english/education_system/basic_education Dostęp: 19.11.2017.

Tomlinson Ann Carol, 2011, Differentiation and the Brain, How Neuroscience Supports the Learner-Friendly Classroom, Bloomington.

Wóycicki Kazimierz, 1921, Rozbiór literacki w szkole. Podręcznik dla nauczycieli, Warszawa.