Mistrzyni i Majsterka
PDF

Słowa kluczowe

mistrzyni nauczycieli
polonistyka szkolna
wiedza o uczniu
wiedza o przedmiocie
wiedza o procesie

Jak cytować

Ratajczak, M. (2018). Mistrzyni i Majsterka. Polonistyka. Innowacje, (8), 27–34. https://doi.org/10.14746/2018.8.3

Abstrakt

Autor prezentuje rolę nauczycielki nauczycieli, jaką jest Bożena Chrząstowska. Przez osobiste wspomnienie obrazuje, jak badaczka odrzucająca dydaktyczne schematy inspirowała studentów do ich własnych poszukiwań metodycznych. Do Jej działań odnosi paradoksalną sugestię mówiącą o tym, że każdą nauczycielską spontaniczną improwizację warto poprzedzić starannym przygotowaniem przedmiotowym oraz rozpoznaniem, do jakiego odbiorcy/ucznia szkolny polonista kieruje swoje działania.

https://doi.org/10.14746/2018.8.3
PDF

Bibliografia

Barańczak Stanisław, 1998, Mistrz i Majster, „Polonistyka”, nr 10.

Skarbiec języka, literatury, sztuki. Wypisy z ćwiczeniami dla klasy 3 liceum, 2002, Chrząstowska B. (red.), Poznań.

Śliwiński Piotr, 2011, Wiersz, szczelina bólu, w: Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata, Czyżak A., Kopeć Z. (red.), Poznań, s. 321-327.

Uczę się sam. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum, 2002, Chrząstowska B. (oprac.), Poznań.

Uryga Zenon, 1982, Odbiór liryki w klasach maturalnych, Warszawa – Kraków.