Mnemotechniki, wersja (2.b). Dwa przykłady metodyczne na wykorzystanie dokumentu udostępnionego
PDF

Słowa kluczowe

dokument udostępniony
Dysk Google
centon
Jarosław Lipszyc
Adam Naruszewicz

Jak cytować

Pabisek, M. (2018). Mnemotechniki, wersja (2.b). Dwa przykłady metodyczne na wykorzystanie dokumentu udostępnionego. Polonistyka. Innowacje, (8), 245–256. https://doi.org/10.14746/2018.8.18

Abstrakt

Artykuł prezentuje dwa scenariusze wykorzystujące w pracy na lekcji języka polskiego dokument udostępniony na Dysku Google. Pierwszy zachęca młodzież licealną do tworzenia utworów poetyckich wzorowanych na Mnemotechnikach Jarosława Lipszyca, tzw. centonach. Drugi – proponuje w dużej mierze przeprowadzoną samodzielnie przez uczniów analizę i interpretację ody Adama Naruszewicza Balon w kontekście motywu okrętu – ojczyzny.

https://doi.org/10.14746/2018.8.18
PDF

Bibliografia

Lipszyc Jarosław, 2014, Lalka Barbie, w: Bobiński W., Janus-Sitarz A., Pabisek M., Nowe lustra świata, cz.3, Warszawa, s. 322-323. Naruszewicz Adam, https://pl.wikisource.org/wiki/Oda_balon [dostęp: 13 07 2018].

Newman Lance, http://3by3by3.blogspot.com [dostęp: 30 03 2018].

Onak Leszek, http://niedoczytania.pl/jaroslaw-lipszyc-publikujemnemotechnike/ [dostęp: 08 04 2018].

Pająk Andrzej, http://www.techsty.art.pl/magazyn/magazyn5/recenzje/mnemotechniki.html [dostęp: 29 03 2018].

Skarga Piotr, Kazanie wtóre ze zbioru „Kazań sejmowych”, za: https://literat.ug.edu.pl/skarga/0002.htm [dostęp: 01 06 2018].