Ada Judytka i zaginiony tałes. Dziecięcy klucz do wielokulturowego Białegostoku
PDF

Słowa kluczowe

wielokulturowość
pogranicze kulturowe
edukacja międzykulturowa
dziedzictwo kulturowe

Jak cytować

Szumal, M. (2019). Ada Judytka i zaginiony tałes. Dziecięcy klucz do wielokulturowego Białegostoku. Polonistyka. Innowacje, (9), 131–140. https://doi.org/10.14746/pi.2019.9.9

Abstrakt

Artykuł stanowi analizę książki Agnieszki Suchowierskiej pt. Ada Judytka i zaginiony tałes oraz próbę określenia jej potencjału dydaktycznego. Omawiana pozycja jest opowieścią o Adzie Judytce, która zamieszkuje Białystok i z dziecięcą ciekawością odkrywa jego wielokulturowość. Główna bohaterka jest pół-Polką, pół-Żydówką, a przewodnikami po innych kulturach i religiach stają się jej rówieśnicy. Autorka omawia sposób narracji oraz konstrukcje poszczególnych bohaterów. Namysł nad tą lekturą staje się pretekstem do poddania propozycji działań dydaktycznych i opisania sytuacji lekcyjnych, w których książka Suchowierskiej stała się pomocą dla nauczyciela i ucznia.

https://doi.org/10.14746/pi.2019.9.9
PDF

Bibliografia

Baluch Alicja, 2011, Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury, w: Zabawa K., Postać narratora w najnowszej polskiej literaturze dziecięcej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” XI, s. 104-119.

Dymara Bronisława, 2013, Dziecko w literaturze, przestrzeniach świata, innowacyjnej pedagogice o edukacji, w: Dymara B., Ogrodzka-Mazur E., Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym, Cieszyn-Bielsko-Biała-Kraków.

Czepiel Katarzyna, 2012, Szkoła jako miejsce kreowania tożsamości regionalnej dziecka – rzecz o edukacji regionalnej w Zagłębiu Dąbrowskim, w: Wielokulturowośći problemy edukacji, Lewowicki T., Różańska A., Piechaczek-Ogierman G. (red.), Toruń.

Kania Agnieszka, 2017, Lekcja (nie)obecności. Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej, Kraków.

Kania Agnieszka, 2015, „Polak młody” na lekcjach języka polskiego. Edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, Kraków.

Krasowska Helena, 2012, Różne oblicza tożsamości kulturowej na pograniczach, w: Na pograniczach literatury, Fazan J., Zajas K. (red.), Kraków, s. 278-287.

Przygody Innego, 2015, Przygody Innego. Bajki międzykulturowe na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich, Młynarczuk-Sokołowska A., Potoniec K., Szostak-Król K. (red.), Białystok.

Przygody Innego, 2011, Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej, Młynarczuk-Sokołowska A., Potoniec K., Szostak-Król K. (red.), Białystok.

Piątkowska Renata, 2014, Wszystkie moje mamy, Łódź.

Rusiłowicz Małgorzata, 2011, Spotkanie Innego ze Strażnikiem Myśli w: Przygody Innego. Bajki w edukacji międzykulturowej, Białystok.

Rzymełka-Frąckiewicz Agata, Wilk Teresa, 2012, Cele i zadania szkoły w zakresie edukacji regionalnej (na przykładzie Górnego Śląska), w: Wielokulturowość i problemy edukacji, Lewowicki T., Różańska A. Piechaczek-Ogierman G. (red.), Toruń, s. 49-66.

Samusik Jerzy, Woźniak Monika, 2015, Piechotą po mieście hetmana, „Poznaj Swój Kraj”, nr 1 (633), s. 16-21.

Strawa Ewelina, 2014, Jak sprawić, by uczniowie stali się „badaczami Inności?”, w: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 3, Biedrzycki K., Bobiński W., Janus-Sitarz A., Przybylska R. (red.), Kraków, s.160-167.

Suchowierska Agnieszka, 2017, Ada Judytka i zaginiony tałes, Łódź.

Szwarcman-Czarnota Bella, Imię w tradycji żydowskiej,

http://www.naszczas.pl/biblia/opowiesci-biblijne/imie-w-tradycji-zydowskiej/ (dostęp: 28.12.2018 ).

Zabawa Krystyna, 2011, Postać narratora w najnowszej polskiej literaturze dziecięcej, w: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, z. 11, s. 104-119.

Zabawa Krystyna, 2014, Doświadczenie bycia obcym w książkach dla dzieci Barbary Gawryluk na tle propozycji innych autorów, w: Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, Katowice, s. 49-64.