A to polski właśnie... – historia Polword, najstarszej szkoły języka polskiego jako obcego w Londynie
PDF

Słowa kluczowe

Polword; szkoła jpjo; szkoła językowa w Londynie; The Titchy Gallery; nauczanie języka polskiego jako obcego; Londyn

Jak cytować

Nowosielska, E. (2020). A to polski właśnie. – historia Polword, najstarszej szkoły języka polskiego jako obcego w Londynie. Polonistyka. Innowacje, (10), 119–130. https://doi.org/10.14746/pi.2019.2.10.10

Abstrakt

Artykuł opisuje Polword, najstarszą szkołę języka polskiego jako obcego w Wielkiej Brytanii, założoną przez Edytę Nowosielską w Londynie, w 2000 roku. Opowiada o jej genezie i historii rozwoju jak również o problemach, jakie szkoła napotykała na swej drodze i osiągnięciach, z których może być dumna. Pokazuje, czym Polword różni się od innych placówek, zwłaszcza od szkół jpjo w Polsce. Mocno zaznacza, iż Polword nie jest jedynie szkołą językową, lecz swoistą namiastką polskości w Londynie, gdzie uczący się nie tylko zdobywają wiedzę o języku, lecz także mogą zbliżyć się do Kraju,, poznając jego kulturę i historię.

https://doi.org/10.14746/pi.2019.2.10.10
PDF

Bibliografia

Czech Katarzyna, Wielechowski Michał, 2017, Brexit a sytuacja ekonomiczna Wielkiej Brytanii, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, tom 17 (XXXII), zeszyt 1, s. 19 – 30. https://www.researchgate.net/publication/321236875_Brexit_a_sytuacja_ekonomiczna_Wielkiej_Brytanii (dostęp: 27.12.2018)

Klajda Magdalena, Nowosielska Edyta, Christmas in Polish and How to Survive It (Boże Narodzenie po polsku i jak je przeżyć), https://www.amazon.co.uk/Christmas-Polish-Survive-Books-words-ebook/dp/B01MSVWCMM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1546570513&sr=8-1 (dostęp: 28.12.2018)

Nowosielska Edyta, 2016, Opis stanu języka polskiego w Wielkiej Brytanii od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej (2004–2016), w: Chwastyk-Kowalczyk J. (red.), „Zeszyty Naukowe”, Seria trzecia, nr 4, Londyn, s. 73-97,

https://puno.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/ZN-PUNO-nr-4-2016.pdf (dostęp: 28.12.2018)

Zechenter Katarzyna, 2016, (red.), Po polsku na Wyspach. Poradnik dla rodziców dzieci dwujęzycznych, Londyn,

https://puno.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/Po_polsku_na_Wyspach2.pdf

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/554584/Register_of_Training_Organisations_August_2016_v1.1csv.csv/preview) (dostęp: 28.12.2018)

http://www.meits.org/ (dostęp: 28.12.2018)