Kali czy Nabu? Jaka literatura i jaki nauczyciel będą uczyć rozumienia drugiego człowieka?
PDF

Słowa kluczowe

uczenie literatury
Henryk Sienkiewicz
Jarosław Mikołajewski
stereotypy

Jak cytować

Janus-Sitarz, A. (2020). Kali czy Nabu? Jaka literatura i jaki nauczyciel będą uczyć rozumienia drugiego człowieka?. Polonistyka. Innowacje, (11), 175–182. https://doi.org/10.14746/pi.2020.11.13

Abstrakt

Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży zdecydowanie wypełnia swoją humanistyczną misję uczenia szacunku wobec Innego i zrozumienia meandrów związanych z powszechną dziś migracją i dylematami wielokulturowości. Jednak w Podstawie programowej nie ma miejsca na tę literaturę, co więcej, umocniła się klasyka, wobec której wciąż trwają spory, czy nie utrwala groźnych stereotypów narodowych. Kluczowe pytanie dla polskich badaczy brzmi: czy prace Henryka Sienkiewicza powinny być nadal czytane w szkołach, zwłaszcza w okresie narastania retoryki nacjonalistycznej? Głównym wyzwaniem dla nauczycieli literatury jest: jak rozmawiać w klasie na temat arcydzieł niepoprawnych politycznie? Próbując odpowiedzieć na te pytania, przedstawiam efekty badań własnych, dotyczących wpływu wybranej lektury literatury dziecięcej na zmianę w podejściu studentów do klasyki literackiej. Różnice w scenariuszach z powieści Sienkiewicza, pisanych przez przyszłych nauczycieli przed lekturą opowieści Jarosława Mikołajewskiego o małym imigrancie oraz tworzonych po takiej lekturze, przynoszą pewne rozwiązania dydaktyczne.

https://doi.org/10.14746/pi.2020.11.13
PDF

Bibliografia

Booth Wayne C., 1988, The Company We Keep. An Ethics of Fiction, Berkeley.

Cywiński Paweł, 2012, „W pustyni i w puszczy” nie dla dzieci, „Gazeta Wyborcza” 9-10 czerwca.

Goodwyn Andrew, 2012, The Status of Literature: English Teaching and the Condition of Literature Teaching in Schools, „English in Education” 46 (3).

Green Martin, 1980, Dreams of Adventure, Deeds of Empire, London.

Janus-Sitarz Anna, 2009, Arcydzieła niepoprawne, czyli o potrzebie krytycznego czytania, w: W trosce dobrą edukację. Teksty dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], Kraków.

Koziołek Ryszard, 2011, Męskość Stasia w: Znakowanie trawy albo praktyki filologii, Katowice.

Marczak-Oborski Stanisław, 1985, Teatr polski w latach 1918-1965. Teatry dramatyczne, Warszawa.

Mikołajewski Jarosław, 2010, Dante na cenzurowanym, „Gazeta Wyborcza”, 20 marca.

Mroczkowski Przemysław, 1966, Szekspir elżbietański i żywy, Warszawa.

Paziński Piotr, Przypadek Shylocka, http://www.midrasz.home.pl/2002/lis/lis02_01.html [dostęp 10.11.2019].