Kali czy Nabu? Jaka literatura i jaki nauczyciel będą uczyć rozumienia drugiego człowieka?

Main Article Content

Anna Janus-Sitarz

Abstrakt

Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży zdecydowanie wypełnia swoją humanistyczną misję uczenia szacunku wobec Innego i zrozumienia meandrów związanych z powszechną dziś migracją i dylematami wielokulturowości. Jednak w Podstawie programowej nie ma miejsca na tę literaturę, co więcej, umocniła się klasyka, wobec której wciąż trwają spory, czy nie utrwala groźnych stereotypów narodowych. Kluczowe pytanie dla polskich badaczy brzmi: czy prace Henryka Sienkiewicza powinny być nadal czytane w szkołach, zwłaszcza w okresie narastania retoryki nacjonalistycznej? Głównym wyzwaniem dla nauczycieli literatury jest: jak rozmawiać w klasie na temat arcydzieł niepoprawnych politycznie? Próbując odpowiedzieć na te pytania, przedstawiam efekty badań własnych, dotyczących wpływu wybranej lektury literatury dziecięcej na zmianę w podejściu studentów do klasyki literackiej. Różnice w scenariuszach z powieści Sienkiewicza, pisanych przez przyszłych nauczycieli przed lekturą opowieści Jarosława Mikołajewskiego o małym imigrancie oraz tworzonych po takiej lekturze, przynoszą pewne rozwiązania dydaktyczne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
W stronę ucznia i studenta
Biogram autora

Anna Janus-Sitarz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Anna Janus-Sitarz – profesor w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; kieruje Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego. Inicjatorka Kongresów Dydaktyki Polonistycznej; redaktor naukowa serii wydawniczej „Edukacja Nauczycielska Polonisty”. Autorka książek: Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka; Lekcje teatru; Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole; W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy, inspiracje, rekomendacje; współautorka podręczników: Barwy epok i Lustra świata.

Bibliografia

  1. Booth Wayne C., 1988, The Company We Keep. An Ethics of Fiction, Berkeley.
  2. Cywiński Paweł, 2012, „W pustyni i w puszczy” nie dla dzieci, „Gazeta Wyborcza” 9-10 czerwca.
  3. Goodwyn Andrew, 2012, The Status of Literature: English Teaching and the Condition of Literature Teaching in Schools, „English in Education” 46 (3).
  4. Green Martin, 1980, Dreams of Adventure, Deeds of Empire, London.
  5. Janus-Sitarz Anna, 2009, Arcydzieła niepoprawne, czyli o potrzebie krytycznego czytania, w: W trosce dobrą edukację. Teksty dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], Kraków.
  6. Koziołek Ryszard, 2011, Męskość Stasia w: Znakowanie trawy albo praktyki filologii, Katowice.
  7. Marczak-Oborski Stanisław, 1985, Teatr polski w latach 1918-1965. Teatry dramatyczne, Warszawa.
  8. Mikołajewski Jarosław, 2010, Dante na cenzurowanym, „Gazeta Wyborcza”, 20 marca.
  9. Mroczkowski Przemysław, 1966, Szekspir elżbietański i żywy, Warszawa.
  10. Paziński Piotr, Przypadek Shylocka, http://www.midrasz.home.pl/2002/lis/lis02_01.html [dostęp 10.11.2019].