Opublikowane: 2020-05-27

Wielogłosowa szkoła obywatelskiego myślenia

Anita Gis, Maria Kwiatkowska-Ratajczak

1-3

"Polonistyka. Innowacje" nr 12 - zaproszenie do publikacji

Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis

5-6

"Polonistyka. Innowacje" nr 13 - zaproszenie do publikacji

Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Agata Patalas, Maria Kwiatkowska-Ratajczak