Jak rozmawiać z uczniami online? Kształtowanie wartości moralnych na e-lekcjach języka polskiego

Main Article Content

Aleksandra Araszkiewicz

Abstrakt

Autorka odnosi się do doświadczeń nauczania na odległość, które zostało wprowadzone w polskich szkołach w marcu 2020 roku. Zastanawia się nad tym, jak w tej nowej formie edukacji można kształtować wartości moralne oraz jak można rozmawiać z nastolatkami na trudne tematy. Przedstawia propozycję utworów literackich, które można uczynić punktem odniesienia do namysłu (i dyskusji) na zdalnych lekcjach języka polskiego w klasach VII i VIII. Teksty zostały pogrupowane w obrębie takich wartości, jak: szacunek, odpowiedzialność, samodyscyplina (rozumiana jako rozwijanie własnego potencjału i samokontrola), sprawiedliwość, a także przyjaźń i miłość. Do każdej z zaproponowanych lektur autorka podaje metody i formy pracy z uczniami. Zmiana sposobu nauczania uwypukliła, jaka jest rola szkoły w nowoczesnym świecie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Araszkiewicz, A. (2020). Jak rozmawiać z uczniami online? Kształtowanie wartości moralnych na e-lekcjach języka polskiego. Polonistyka. Innowacje, (12), 159-174. https://doi.org/10.14746/pi.2020.12.9
Dział
W stronę ucznia i studenta
Biogram autora

Aleksandra Araszkiewicz, Zespół Szkół w Mieście Obrzycko

Aleksandra Araszkiewicz – doktor nauk humanistycznych, absolwentka filologii klasycznej i polskiej UAM w Poznaniu, nauczycielka, tłumaczka. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychopedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz bibliotekoznawstwa. Obecnie pracuje w Zespole Szkół w Mieście Obrzycko. Uczestniczyła w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach. Jest autorką przekładu i obszernego opracowania pt. Chrześcijański Terencjusz na scenie (2013). Publikowała artykuły zarówno dotyczące teatru średniowiecznego, jak i wynikające z jej doświadczeń jako nauczycielki języka polskiego.

Referencje

 1. Beauvais Clementine, 2017, Pasztety, do boju!, Sęk B. (przeł.), Warszawa.
 2. Black Paul, Harrison Christine, Lee Clare, Marshall Bethan i Wiliam Dylan, 2006, Jak oceniać, aby uczyć?, Warszawa.
 3. Brenifier Oskar, 2017, Uczucia. Co to takiego?, Kamińska-Maurugeon M. (przeł.), Poznań.
 4. Desbordes Astrid, 2016, Miłość, Łapiński P. (przeł.), Warszawa.
 5. Desbordes Astrid, 2019, Przyjaźń, Łapiński P. (przeł.), Warszawa.
 6. Dziewit-Meller A., 2017, Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy, Rusinek J. (il.), Warszawa.
 7. Janus-Sitarz Anna i Nowak Ewa, 2012, Praca domowa ucznia a indywidualizacja nauczania, w: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, Janus-Sitarz A. (red.), Kraków, s. 121-141.
 8. Janus-Sitarz Anna, 2009, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole. Konstatacje, oceny, propozycje, Kraków.
 9. Janus-Sitarz Anna, 2017, Wstęp, w: Każdy uczeń jest ważny. Indywidualizacja na lekcji języka polskiego, Janus-Sitarz A. (red.), Kraków, s. 11-14.
 10. Kowalczyk Anna, 2018, Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich, Frej M. (il.), Warszawa.
 11. Nowak Ewa, 2007, Klasyka w szkole – o modelach pracy z utworami z kanonu literackiego, w: Szkolne spotkania z literaturą, Janus-Sitarz A. (red.), Kraków, s. 29-48.
 12. Piquemal Michel, 2012, Sprawiedliwy podział, w: Bajki filozoficzne. Jak żyć razem?, Braunstein M., Krasicki M. (przeł.), Warszawa, s. 33.
 13. Ripp Pernille, 2017, Uczyć (się) z pasją. Jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą podróżą, Manthey E., Musiał W. (przeł.), Słupsk.
 14. Rusek Marta, 2007, Przed monitorem i z książką. Polonistyczna edukacja w dobie multimediów, w: Szkolne spotkania z literaturą, Janus-Sitarz A. (red.), Kraków, s. 191-215.
 15. Rusek Marta, 2012, Kwestia stylu. Refleksje o tożsamości polonisty i stylach nauczania, w: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, Janus-Sitarz A. (red.), Kraków, s. 205-225.
 16. Saint-Exupery Antoine de, 2019, Mały Książę, Lemańczyk M. (przeł.), Pląskowski T. (il.), wyd. 2, Warszawa.
 17. Świtała Sabina, 2018, „Oswajanie” nowych technologii na lekcjach języka polskiego, „Polonistyka. Innowacje”, nr 7, s. 153-164.