Technologie i opowiadanie o przeszłości a wyzwania animacji kultury

Main Article Content

Joanna Zętar
Łukasz Kowalski

Abstrakt

12 marca 2020 roku sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego wprowadził w Polsce lockdown. Dla większości instytucji był to początek aktywności w zupełnie innych warunkach i przymus redefinicji dotychczasowych działań. Przez blisko trzy miesiące instytucje kultury pozbawione możliwości normalnej, stacjonarnej pracy musiały się zmierzyć z wyzwaniem funkcjonowania on-line. Szybko okazało się, że retransmisje wydarzeń, przypominanie archiwalnych nagrań ze spotkań autorskich i wirtualne spacery nie są rozwiązaniem, które na długo jest w stanie utrzymać uwagę publiczności. W celem tekstu jest przyjrzenie się warunkom i metodom, w jakich kultura, a zarazem edukacja może i powinna być dziś realizowana. Na tle prowadzonych przez polskie instytucje kultury działań animacyjnych i edukowania w nowej formie przedstawiony został przykład działań prowadzonych w Lublinie, przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, który od końca lat 90. wykorzystuje w swoich działaniach Internet i nowe technologie do przekazywania wiedzy o historii i lokalnym dziedzictwie kulturowym. Autorzy w artykule szukają odpowiedzi na pytania czy instytucje kultury są przygotowane do działań z użyciem nowych technologii oraz jak realizują cele edukacji humanistycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zętar, J., & Kowalski, Łukasz. (2020). Technologie i opowiadanie o przeszłości a wyzwania animacji kultury. Polonistyka. Innowacje, (12), 221-232. https://doi.org/10.14746/pi.2020.12.14
Dział
Przeglądy
Biogramy autorów

Joanna Zętar, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie

Joanna Zętar – historyczka sztuki, dziennika, animatorka kultury, specjalistka w dziedzinie PR. Od 2001 roku pracuje w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Redaktor naczelna i content menager portalu www.leksykon.teatrnn.pl działającego w ramach Laboratorium Teatru NN – Nowe Narracje. Autorka artykułów publikowanych m.in. na łamach kwartalnika „Konteksty”, rocznika „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, „Gazety Wyborczej”, na blogu Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz w licznych monografiach. Autorka książki Lublin, którego nie ma (2018).

Łukasz Kowalski, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie

Łukasz Kowalski – politolog, animator kultury, trener, webmaster. Tworzy i wdraża strategie komunikacji w nowych mediach. Interesuje się budowaniem interaktywnych opowieści w internecie. Od 2009 roku koordynator działu Laboratorium Nowe Media w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Organizator spotkań i warsztatów dotyczących nowych technologii: THATCampy, TechKluby, RemiksLaby.

Referencje

    -