Przyjemność oglądania, czyli filmowe konteksty lektur
PDF

Słowa kluczowe

film
lektura
przyjemność
przestrzeń mentalna

Jak cytować

Kotarba, E. . (2020). Przyjemność oglądania, czyli filmowe konteksty lektur. Polonistyka. Innowacje, (12), 233–246. https://doi.org/10.14746/pi.2020.12.15

Abstrakt

Z lekcji wiążących tematycznie Lalkę B. Prusa (1890) i film Jobs J.M. Sterna (2013) wynikło, że film może pogłębić rozumienie bohaterów, a także mechanizmów świata przedstawionego w lekturze, filmie i otaczającego uczniów. Zestawienie w przestrzeniach mentalnych uczniów Wokulskiego i Jobsa podkreśliło szlachetność pierwszego i rynkowe mechanizmy współczesnych korporacji. Powstały z zestawienia amalgamat kognitywny ujawnił aktualność powieści: drapieżność procesów ekonomicznych, podziały społeczne i ludzką potrzebę miłości.

https://doi.org/10.14746/pi.2020.12.15
PDF

Bibliografia

Bachórz Józef, (oprac.), 1991, Bolesław Prus «Lalka», Wrocław.

Bachórz Józef, O pieniądzach i kwestiach ekonomicznych w «Lalce» Bolesława Prusa, https://literat.ug.edu.pl/pieniadz/0012.htm (dostęp: 18.07.2019).

Bobiński Witold, 2011, Teksty w lustrze ekranu: okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego, Kraków.

Bobiński Witold, 2016, Wykształcić widza. Sztuka oglądania w edukacji polonistycznej, Kraków.

Brennan-Jobs Lisa, 2019, Płotka, Warszawa.

Ciszewska Ewa, Klejsa Konrad, (red), 2016, Od edukacji filmowej do audiowizualnej. Teorie i praktyki, Łódź.

Fatyga Anna, 2010, Literatura i ekran czyli spotkania z filmem na lekcjach języka polskiego, Kraków.

Fiołek-Lubczyńska Bogumiła, 2004, Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej. O audiowizualnych tekstach kultury, Kraków.

Gołębiowska Dorota, Górecka Danuta, Kanownik Ewa, Kołodziejczak Anna, Mostowska Jadwiga, 2018, Film w edukacji polonistycznej – przy jakich okazjach edukacyjnych po niego sięgać?, „Polski w Praktyce”, nr 22.

Gruszczyk Tomasz, 2015, Czytanie filmu – oglądanie literatury. Propozycje interpretacji do spotkań edukacyjnych, Katowice.

Huk Tomasz, 2014, Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne, Kraków-Katowice.

Isaacson Walter, 2011, Steve Jobs, Kraków.

Jobs [film], reż. Joshua Michael Stern, Warszawa: G+J Gruner+Jahr Polska Sp. z o.o. &Co, 2013, 1 płyta DVD.

Konieczna Ewelina, 2011, Filmowe obrazy szkoły. Pomiędzy ideologią, edukacją a wychowaniem, Kraków-Katowice.

Kosecka Barbara, Kubisiowska Katarzyna, 1999, Lektury na ekranie czyli mały leksykon adaptacji filmowych, Kraków.

Koziołek Ryszard, 2016, Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec.

Libura Agnieszka, 2007, Amalgamaty kognitywne w sztuce, Kraków.

Lubelski Tadeusz, 2000, Stara i nowa „Ziemia obiecana”. Z Andrzejem Wajdą rozmawia Tadeusz Lubelski, „Kino”, nr 9, s. 4-5, 61.

Marzec Anna, 1996, Ze słowa na obraz. Lektury szkolne na ekranie, Kraków.

Podsiadło Magdalena, 2014, Dalej aktualne. „Lalka” Wojciecha Jerzego Hasa według Bolesława Prusa, w: Lubelski T. (red), Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje filmowe literatury polskiej, Kraków, s. 44-69.

Popielecki Jakub, 2013, Niedaleko pada Kutcher od Jobsa. Recenzja filmu «Jobs» (2013), https://www.filmweb.pl/review/Niedaleko+pada+Kutcher+od+Jobsa-14679 (dostęp: 20.07.2019).

Prus Bolesław, 2004, Lalka, Kraków.

Przybyła Zbigniew, 1995, «Lalka» Bolesława Prusa. Semantyka – kompozycja – konteksty, Rzeszów.

Regiewicz Adam, 2006, Dialog filmu z literaturą. Scenariusze lekcji dla liceum i technikum, Gdańsk.

Rożen-Wojciechowska Joanna, 2007, O tym, jak ze słów powstaje obraz. Adaptacja „Lalki” w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa, Warszawa.

Skowronek Bogusław, 2013, Kognitywny model identyfikacji w odbiorze dzieła filmowego, „Dot. Comm”, nr 1-2, s. 19-25.

Steve Jobs – 13 inspirujących myśli, http://www.milosctopasja.com/artykuly/pelny/672/nie-mozesz-polaczyc-kropek-patrzac-do-przodu (dostęp:23.07.2019).

Szczepańska Ewa, 2011, Edukacja filmowa w szkole, Poznań.

Ślósarz Anna, 2001, Lektury licealne a kino komercyjne. Aksjologiczny wymiar edukacji filmowej, Kraków.

Ślósarz Anna, 2013, Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska – postkolonialna Australia, Kraków.

Tokarczuk Olga, 2001, «Lalka» i perła, Kraków.

Tomkowski Jan, 1993, Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa, w: Tomkowski J., Mój pozytywizm, Warszawa.

Tomkowski Jan, 1993, Spór o «Lalkę», w: Łukasiewicz J. (red), Z badań nad polską tradycją literacką, Wrocław.