„Niczyje” złoto na „naszej” ziemi. O Płuczkach Pawła Reszki

Main Article Content

Agnieszka Czyżak

Abstrakt

Nadrzędnym celem artykułu jest analiza reportażowej książki Pawła Reszki Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota opublikowanej w 2019 roku. Najważniejszym kontekstem badawczym są przemiany polskiej świadomości zbiorowej w XX wieku oraz antysemityzm jako jej istotna część składowa. W XXI wieku historia i pamięć o Zagładzie nadal pozostaje wyzwaniem zarówno dla badaczy, jak i zwykłych odbiorców.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czyżak, A. (2021). „Niczyje” złoto na „naszej” ziemi. O Płuczkach Pawła Reszki. Polonistyka. Innowacje, (13), 81-90. https://doi.org/10.14746/pi.2021.13.9
Dział
Teksty i konteksty
Biogram autora

Agnieszka Czyżak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Czyżak – dr hab., prof. UAM w Zakładzie Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, badaczka literatury współczesnej, przede wszystkim powstałej po roku 1989. Współredaktorka tomów zbiorowych m.in.: Powroty Iwaszkiewicza (1999), PRL – świat (nie)przedstawiony (2010), Pokolenie „Współczesności”. Twórcy. Dzieła. Znaczenie (2016). Autorka książek Życiorysy polskie 1944-89 (1997), Kazimierz Brandys (1998), Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci (2011), Świadectwo rozproszone. Literatura najnowsza wobec przemian (2015), Przestrzenie w tekście, w przestrzeni tekstów. Interpretacje (2018), Pasja przemijania, pasja utrwalania. O dziennikach pisarek (2019, współautorstwo) oraz Przeciw śmierci. Opowieść o twórczości Wiesława Myśliwskiego (2019).

Referencje

 1. Canin Mordechaj, 2018, Przez ruiny i zgliszcza. Podróż po stu zgładzonych gminach żydowskich w Polsce, Adamczyk-Garbowska A. (przeł.), Warszawa.
 2. Chakrabarty Dipesh, 2010, Historie mniejszości, przeszłości podrzędne, Domańska E. (przeł.), w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, Domańska E. (red.), Poznań.
 3. Domańska Ewa, 2010, Wprowadzenie, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, Domańska E. (red.), Poznań.
 4. Gross Jan Tomasz, 2008, Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Kraków.
 5. Gross Jan Tomasz, Grudzińska-Gross Irena, 2011, Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach Zagłady Żydów, Kraków.
 6. Leociak Jacek, 2017, Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy od narodzin po Zagładę, Warszawa.
 7. Molisak Alina, 2020, Polacy i Zagłada. Nowa szkoła historyczna, „Teksty Drugie” 2020, nr 3.
 8. Nandy Ashis, 2010, Zapomniane sobowtóry historii, Ambroży-Lis (przeł.), w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, Antologia, Domańska E. (red.), Poznań.
 9. Podsiadło Jacek, 2020, Słup ze słów, https://wyborcz.pl/7,75517,25870629,slup-ze-slow.html (dostęp: 21.01.2021).
 10. Rakowski-Kłos Igor, 2020, Hieny cmentarne z Auschwitz-Birkenau, https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,25648347,hieny-cmentarne-z-auchwitz.html (dostęp: 21.01.2021).
 11. Reszka Paweł Piotr, 2019, Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota, Warszawa.
 12. Tabaszewska Justyna, 2019, Forma i fakt. Wyzwania współczesnego reportażu, „Teksty Drugie”, nr 6.
 13. Tokarska-Bakir Joanna, 2018, Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego, t. 1, Warszawa.
 14. Tomczok Marta, 2015, Po Jedwabnem. Narodziny popularnej opowieści rozliczeniowej, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 25 (45).
 15. Tomczok Marta, 2018, Mydło – mięso – opał. Granice fantazji polskich świadków Zagłady, „Teksty Drugie”, nr 3.
 16. Tryczyk Mirosław, 2020, Drzazga. Kłamstwa silniejsze niż śmierć, Kraków.