Motyw szycia i haftu w najnowszej polskiej literaturze dla dzieci dotyczącej Zagłady

Main Article Content

Agnieszka Kwiatkowska

Abstrakt

Motyw nici i powiązanych z nimi czynności tkania, przędzenia, szycia jest niezwykle istotny w kulturze żydowskiej. Odgrywa też ważną rolę w najnowszej polskiej literaturze dla dzieci poświęconej tematowi Zagłady. Żydówki dziergające na drutach przypominają antyczne Parki, nić często jest symbolem więzi łączącej bohaterów, wskazuje drogę ucieczki i stanowi materię, którą można przemieniać powtarzając stwórczy gest Boga. Przede wszystkim jest metaforą pamięci – opowieścią o przeszłości, która wprowadza swój wątek do zbiorowej świadomości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwiatkowska, A. (2021). Motyw szycia i haftu w najnowszej polskiej literaturze dla dzieci dotyczącej Zagłady. Polonistyka. Innowacje, (13), 55-66. https://doi.org/10.14746/pi.2021.13.7
Dział
Teksty i konteksty
Biogram autora

Agnieszka Kwiatkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Kwiatkowska – dr hab. prof. UAM, pracuje w Zakładzie Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu IFP UAM, zaangażowana w prace Zespołu ds. Badań nad Kulturą i Literaturą dla Dzieci UAM, badaczka literatury polskiej XX wieku, autorka prac poświęconych polskiej poezji dwudziestowiecznej (m. in. monografii Tradycja, rzecz osobista na temat twórczości Juliana Przybosia oraz części poświęconej poezji dla dzieci w tomie Stulecie poetek) oraz twórczości dla dzieci (publikowała na temat Danuty Wawiłow, Joanny Mueller, Anny Podczaszy, Ewy Szelburg-Zarembiny, Doroty Terakowskiej, Cezarego Harasimiowicza, Rafała Witka). Obecnie bada kreację odbiorcy w najnowszej polskiej poezji dla dzieci.

Referencje

 1. Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 2020, Poznań, www.biblia.pl (dostęp 5.02.2021).
 2. Brach-Czaina Jolanta, 1999, Szczeliny istnienia, Warszawa.
 3. Chmielewska Iwona, 2011, Pamiętnik Blumki, Poznań.
 4. Combrzyńska-Nogala Dorota, 2018, Bezsenność Jutki, Rusinek J. (il.), Łódź.
 5. Gołębiewska-Sucholeska Agnieszka, 2018, Nić/Przędza, w: Violetta Wróblewska (red.),
 6. Słownik polskiej bajki ludowej, Toruń, https://bajka.umk.pl/ (dostęp 6 lutego 2021).
 7. Grądziel-Wójcik Joanna, 2017, Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku, Poznań.
 8. Harasimowicz Cezary, 2018, Mirabelka, Kurczewska M. (il.), Warszawa.
 9. Jaromir Adam, Cichowska Gabriela, 2014, Ostatnie przedstawienie panny Esterki, Poznań.
 10. Nora Pierre, 1974, Mémoire collective, w: Faire de l’histoire, sous la dir. Le Goff de, Nora P., Paris, s. 401.
 11. Sikorska Magdalena, Smyczyńska Katarzyna, 2014, Ewangelia według Korczaka. „Pamiętnik Blumki” Iwony Chmielewskiej, w: Niesporek-Szamburska B., Wójcik-Dudek M., przy Zok-Smoła A. (współpr.), Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, Katowice, s. 151-160.
 12. Sontag Susan, 1986, O fotografii, Magala S. (przeł.), Warszawa.
 13. Szpociński Andrzej, 2008, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie”, nr 4, s. 11-20.
 14. Świerkosz Monika, 2017 Arachne i Atena. Literatura, polityka i kobiecy klasycyzm, Kraków.
 15. Tuszyńska Agata, Chmielewska Iwona, 2020, Mama zawsze wraca, Warszawa.
 16. Wójcik-Dudek Małgorzata, 2016, W(y)czytać zagładę: praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży, Katowice.
 17. Wszyscy krawcy wyjechali. O Żydach w PRL z Natalią Aleksium i Dariuszem Stolą rozmawia Barbara Polak, 2005, „Biuletyn IPN” nr 11 https://www.polska1918-89.pl/pdf/wszyscy-krawcy-wyjechali,6144.pdf (dostęp 2 lutego 2021).
 18. Ze skarbnicy midraszy, 1995, Friedman M. (przeł.), Wrocław.