Wobec wyzwań nowej edukacji humanistycznej – teorie i praktyki lektury
PDF

Słowa kluczowe

dydaktyka polonistyczna
literaturoznawstwo
konteksty społeczno-kulturowe
teoria i praktyka lektury

Jak cytować

Michułka, D. (2022). Wobec wyzwań nowej edukacji humanistycznej – teorie i praktyki lektury. Polonistyka. Innowacje, (15), 35–46. https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.4

Abstrakt

Niniejszy artykuł recenzyjny zatytułowany „Wobec wyzwań nowej edukacji humanistycznej” podejmuje różnorodne kwestie związane ze współczesną dydaktyką polonistyczną pojawiające się w publikacjach Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak oraz Michała Ratajczaka. W artykule zwrócono uwagę na wieloletnie przemyślenia Autorów omawianych książek, prowadzone nad szkolną edukacją polonistyczną, zarówno w perspektywie współczesnej edukacji humanistycznej, jak i historycznych źródeł oraz szeroko pojętej tradycji literackiej i kontekstów społeczno-kulturowych. Obie publikacje zasługują na docenienie ze względu na badania autorów prowadzone w obszarze dydaktyki polonistycznej – zarówno w kontekście dydaktycznej teorii, jak i metodycznych praktyk.

https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.4
PDF

Bibliografia

Archipelag (nie tylko) dobrych myśli, 2020, Ratajczak M. (zebrał i oprac.), Poznań.

Brach-Czaina Jolanta, 1992, Szczeliny istnienia, Warszawa.

Bruner Jerome, Kultura edukacji, 2006, Brzozowska-Tereszkiewicz T. (przeł.), Kraków.

Cassirer Ernst, 1977, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa.

Czernek Bożena, Sikora Władysława, 1998, Jak pokazać uczniom, że Mickiewicz znał się na życiu. Polonista i fizyk na lekcji w klasie ósmej, „Nowa Polszczyzna”, nr 3.

Domańska Ewa, 2012, Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Warszawa.

Inglot Mieczysław, 1991, Między dydaktyką literatury a dydaktyką kultury, w: Polono-Slavica Varsoviensia. Z metodyki literatury i języka polskiego, Handke R. (red.), Warszawa.

Janus-Sitarz Anna, 2009, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze, Kraków.

Kasprzak Paweł, Kłakówna Zofia Agnieszka, Kołodziej Piotr, Regiewicz Adam, Waligóra Janusz, 2016, Edukacja w czasach cyfrowej zarazy, Toruń.

Kłakówna Zofia Agnieszka, 2016, Język polski. Wykłady z metodyki (Akademicki podręcznik myślenia o zawodzie szkolnego polonisty), Kraków.

Koc Krzysztof, 2018, Lekcje myślenia (obywatelskiego): edukacja polonistyczna wobec współczesnego świata, Poznań.

Koziołek Krystyna, 2017, Czas lektury, Katowice.

Koziołek Ryszard, 2019, Wiele tytułów, Wołowiec.

Kwiatkowska-Ratajczak Maria, 2021, Docenić szkołę. Dydaktyczna teoria i metodyczna praktyka, Poznań.

Literatura zaangażowana – koncepcje, programy, realizacje. Czy potrzebna nowa definicja?, 2006, Ziętek-Maciejczyk E. (red.), Warszawa.

Maternicki Jerzy, 2011, Aktywno-refleksyjny model kształcenia historycznego, w: Pogranicza historii. Studia i szkice, Rzeszów.

Melosik Zbyszko, 2015, Pedagogika i tożsamość młodzieży w kulturze kontroli i rozproszenia, w: Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych, Segiet K. (red.), Poznań.

Nycz Ryszard, 2017, Nowa humanistyka w Polsce: kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji, „Teksty Drugie”, nr 1, https://journals.ope¬nedition.org/td/1814 (dostęp: 15.09.2021).

The New Humanities Reader, 2015, Miller R.E., Spellmeyer K. (red.), Cengage Learning, Stanford, s. XXII-XXXIV.