Kandyd na Wyspach. O Emigracji Malcolma XD
PDF

Słowa kluczowe

emigracja
migracja
tożsamość
autofikcja
copypasta

Jak cytować

Gromadzka, B. (2022). Kandyd na Wyspach. O Emigracji Malcolma XD. Polonistyka. Innowacje, (15), 89–102. https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.8

Abstrakt

Artykuł jest próbą usytuowania, wydanej w 2019 roku, powieści Emigracja Malcolma XD w tradycji literatury emigracyjnej i wśród nurtów współczesnej polskiej prozy migracyjnej o Polakach na Wyspach. Powieść kontynuuje satyryczno-groteskowe obrazy emigracyjnych losów ukazane przez Witolda Gombrowicza i Sławomira Mrożka. Emigracja jest polemiczna wobec współczesnej literatury migracyjnej ukazującej dylematy tożsamościowe w zróżnicowanej kulturowo rzeczywistości, ale jej forma, przejęta z internetowych gatunków, jest dla niej charakterystyczna.

https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.8
PDF

Bibliografia

Czerwiński Piotr, 2009, Przebiegum życiae, Warszawa.

Dąbrowski Mieczysław, 2015, Współczesna literatura emigracyjna/migracyjna: rewizja pojęć analitycznych, „Rocznik Komparatystyczny”, nr 6, s. 395-411.

Dąbrowski Mieczysław, 2016, Tekst międzykulturowy. O przemianach literatury emigracyjnej, Warszawa.

Kurcwald Michał, 2015, Copypasta – na granicach literatury, grup społecznych i dyscyplin badawczych, w: Literatura na granicach. Monografia naukowa, Kuchowicz K. (red.), Kraków, s. 71-80.

Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana: wokół problemów emigracji: studia i szkice, 2003, Andres Z., Wolski J. (red.), Rzeszów.

Malcolm XD, 2019, Emigracja, Warszawa.

Mrożek Sławomir, 1975, Emigranci, w: Utwory sceniczne nowe, Kraków, s. 80-142.

Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, 2012, Gosk H. (red.), Kraków.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.