Nowy, wspaniały i dostępny świat
PDF

Słowa kluczowe

przedmioty przyrodnicze
myślenie naukowe
myślenie krytyczne
błędne przekonania
fake newsy
niepewność naukowa

Jak cytować

Ostrowska, B. E., & Chrzanowski, M. M. (2022). Nowy, wspaniały i dostępny świat. Polonistyka. Innowacje, (15), 149–162. https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.12

Abstrakt

Nauczanie przedmiotów przyrodniczych najczęściej kojarzy się z przekazywaniem informacji, faktów i opisów zjawisk – czyli ugruntowanej wiedzy do przyswojenia przez uczniów. Na zajęciach zwykle brakuje czasu na refleksje związane z naturą tych przedmiotów, a co za tym idzie z ich wykorzystaniem do przygotowania ucznia do trochę innego świata. Świata, w którym większość informacji znajdziemy w sieci. Dostęp do nich jest natychmiastowy, ale jakość bardzo różna. Należy więc wyposażyć młodego człowieka w umiejętności niezbędne do świadomego funkcjonowania. Skupienie uwagi na krytycznym myśleniu, stosowaniu metody naukowej, a właściwie próby ukształtowania „nawykowego” myślenia według reguł tej metody, dyskusji o fake newsach, pseudonauce czy niepewności naukowej wydaje się być niezwykle ważne. W publikacji podjęto próbę zasygnalizowania, które umiejętności można rozwijać na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych przy weryfikacji i ograniczeniu przekazywanych treści.

https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.12
PDF

Bibliografia

Carroll Lewis, 2010, Alicja w Krainie Czarów, Kaniewska B. (przeł.), Warszawa.

Chrzanowski Marcin, Ostrowska E. Barbara, 2022, A student at school in PISA research – a consciouscitizen? – publikacja w monografii, która ukaże się w 2022.

Chrzanowski Marcin, Grajkowski Wojciech, Żuchowski Szymon, Spalik Krzysztof, Ostrowska E. Barbara, 2018, Vernacular Misconceptions in Teaching Science – Types and Causes, Journal of Turkish Science Education, vol 15, no. 4.

Domerecka Beata, Leśniewska Izabela, Sikora Ryszard, Tałan Piotr, 2017, Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania, http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=268

Dz.U. 2017, poz. 59, 949 i 2203

Dz.U. 2018, poz. 467

Dz.U. 2019, poz. 991

https://katarzynaswiatkowska.pl/?fbclid=IwAR2VPrFZ4hxkrtHfmFnM94zyZa4aGVj_gPd8dCGpzJuPzuhu5hHTgjXtDWU (dostęp: 9.11.2021).

http://www.criticalthinking.pl/czym-jest-krytyczne-myslenie/ (dostęp: 03.11.2021).

Krawczyk Ewa, Weiner January, Belowski Jacek, 2019, Nie dajcie się wkręcić Szarlatanom. Posłuchaj, co o zdrowiu mówi nauka!, Bielsko-Biała.

Lasi H., Fettke P., Kemper HG. et al. Industry 4.0. Bus Inf Syst Eng 6, 239–242 (2014), https://doi.org/10.1007/s12599-014-0334-4

Markowska Anna, Lechowicz Maciej, Grajkowski Wojciech, Chrzanowski Marcin, Spalik Krzysztof, Borgensztajn Joanna, Ostrowska E.Barbara, Musialik Małgorzata, 2014, Błędne przekonania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa”, nr 4, (56-66).

November Alan, Mull Brian, 2012, Why More Schools Aren’t Teaching Web Literacy and How They Can Start, NovemberLearning.com.

OECD, 2012, Spojrzenie na edukację.

*Re-wizje. Jaka będzie Polska za 10 lat?, 2015, https://www.scdn.pl/images/stories/RAPORTY2015/02.pdf (dostęp: 03.11.2021).

Skuza Zbigniew A., 2006, Ginące zawody w Polsce, z serii: Ocalić od Zapomnienia, Warszawa.

Stanowisko 18. Zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN 2021, Komunikacja publiczna w czasie pandemii – przejrzystość i odpowiedzialność, https://bip.pan.pl/artykul/209/720/komunikacja-publiczna-w-czasie-pandemii-przejrzystosc-i-odpowiedzialnosc-stanowisko-nr-18-z-29-lipca-2021-r (dostęp: 09.11.2021).

Ściślewska Patrycja, Chrzanowski Marcin, Barbara E. Ostrowska, 2021, Fake newsy a edukacja, Warszawa.

Umiejętności złożone w nauczaniu historii i przedmiotów przyrodniczych. Pomiar zadania testowe z komentarzami. 2010, Ostrowska B., Spalik K. (red.), Warszawa, http://eduentuzjasci.pl/pliki/umiejetnosci.pdf (dostęp: 03 11 2021).

Wiggins Grant, McTighe Jay, 2005, Understanding by Design (2nd ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development ASCD.

Woch Renata, Pokojska Justyna, Paliński Michał, 2017, Aktywni+ przyszłość rynku pracy, https://www.delab.uw.edu.pl/raporty/aktywni-przyszlosc-rynku-pracy (dostęp: 03. 11. 2021).

Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 i z dnia 22 maja 2018.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.