Podstawa programowa do języka polskiego z perspektywy rozwoju psychologicznego
PDF

Słowa kluczowe

podstawa programowa
psychologia rozwoju człowieka
rozwój społeczno-emocjonalny

Jak cytować

Rycielski, P. (2022). Podstawa programowa do języka polskiego z perspektywy rozwoju psychologicznego. Polonistyka. Innowacje, (15), 163–168. https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.13

Abstrakt

Artykuł stanowi recenzję proponowanej podstawy programowej języka polskiego kierowanej do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w polskim systemie edukacji. Przegląd podstawy programowej języka polskiego został przygotowany w oparciu o kluczowe koncepcje psychologii rozwojowej (Piaget, Erikson, Kohlberg) i w odniesieniu do projektu Skills for 2030 autorstwa OECD.

https://doi.org/10.14746/pi.2022.15.13
PDF

Bibliografia

Bronfenbrenner Urie, 1992, Ecological systems theory, Jessica Kingsley Publishers.

Erikson Erik E., 1994, Identity and the life cycle, WW Norton & Company.

Gibbs John C., 2019, Moral development and reality: Beyond the theories of Kohlberg, Hoffman, and Haidt, Oxford University Press.

Kohlberg Lawrence, 1981, The philosophy of moral development moral stages and the idea of justice, New York, NY: Harper & Row.

Morris Pamela, Bronfenbrenner Urie, 2006, The bioecological model of human development. Handbook of child psychology, 6, s. 793-828.

OECD, 2019, Skills for 2030. Conceptual learning framework.

OECD, 2018, The Future of Education and Skills: Education 2030. Position paper.

Piaget Jean, 1965, The stages of the intellectual development of the child. Educational psychology in context: Readings for future teachers, 63(4), s. 98-106.

Vygotsky Lew S., 1980, Mind in society: The development of higher psychological processes, Harvard University Press.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.