Wesele Stanisława Wyspiańskiego – między tym, co osobiste i zbiorowe
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław Wyspiański
Wesele
obrzęd weselny
rytuał przejścia
postacie kobiece
symbolika wiatru

Jak cytować

Czabanowska-Wróbel, A. (2023). Wesele Stanisława Wyspiańskiego – między tym, co osobiste i zbiorowe. Polonistyka. Innowacje, (16), 103–114. https://doi.org/10.14746/pi.2022.16.9

Abstrakt

Artykuł stanowi zachętę do odczytywania na nowo Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Zawarte w tym szkicu propozycje interpretacyjne akcentują zwłaszcza znaczenie obrzędu wesela jako rytuału przejścia w dramacie, nie dość docenianą rolę postaci kobiecych wpisanych w rytmy życia, śmierci i odradzającego się życia w utworze Wyspiańskiego oraz istotną w dramacie symbolikę powietrza i wiatru. Autorka przywołuje też osobiste i rodzinne wspomnienia związane z odbiorem dzieła Wyspiańskiego w teatrze.

https://doi.org/10.14746/pi.2022.16.9
PDF

Bibliografia

Corbin Alain, 2021, Wichura i wietrzyk. Historia sposobów doświadczania i wyobrażania wiatru, Klenczon W. (przeł.), Warszawa.

Czabanowska-Wróbel Anna (red.), 2009, Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki, Kraków.

Despret Vinciane, 2021, Wszystko dla naszych zmarłych, Kropiwiec U. (przeł.), Kraków.

Fazan Katarzyna, 2009, Projekty intymnego teatru śmierci. Wyspiański, Leśmian, Kantor, Kraków.

Gennep Arnold van, 2006, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Biały B. (przeł.), Warszawa.

Gutowski Wojciech, 2009, Wesele, czyli zaćmienie mitu, w: Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki, Czabanowska-Wróbel A. (red.), Kraków.

Kosiński Dariusz, 2009, Uciec z „Wesela”, w: Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki, Czabanowska-Wróbel A. (red.), Kraków.

Kosiński Dariusz, 2007, Polski teatr przemiany, Wrocław.

Kosiński Dariusz, 2010, Teatra polskie – historie, Warszawa.

Leszczyński Adam, 2020, Ludowa historia Polski, Warszawa.

Michalik Jan, Stafiej Anna (red.), 2003, Magia „Wesela”, Kraków.

Miodońska-Brookes Ewa, 1997, „Mam ten dar bowiem, patrzę się inaczej”. Studia o twórczości Stanisława Wyspiańskiego, Kraków.

Pochłódka Anna, Robotycki Czesław, 2009, Kultura ludowa w dramatach Wyspiańskiego w kontekście współczesnej wiedzy antropologicznej, w: Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki, Czabanowska-Wróbel A. (red.), Kraków.

Popiel Magdalena, 2007, Wyspiański. Mitologia nowoczesnego artysty, Kraków.

Sitniewska Roksana, 2018, Wesele, w: Słownik polskiej bajki ludowej, t. 3, Wróblewska V. (red.) Toruń.

Śliwińska Monika, 2020, Panny z „Wesela”. Siostry Mikołajczykówny i ich świat, Kraków.

Wyspiański Stanisław, 1973, Wesele, Nowakowski J. (oprac.), Wrocław.

Ziejka Franciszek, 1997, Wesele w kręgu mitów polskich, Kraków.