Pressto.

Nagłowek strony

Język muzeum, czyli o nowych sposobach odczytywania wystaw

Beata Niklewicz

DOI: https://doi.org/10.14746/pi.2015.1.2.12

Abstrakt


Artykuł stanowi refleksję na temat współczesnego muzeum. Ukazuje przestrzeń wystawienniczą, z jednej strony jako przestrzeń narracji – miejsce dialogu obiektów, kuratorów i widzów, z drugiej jako narrację przestrzeni – legitymizującą dzieła i formującą ich przekaz. Najistotniejszy kontekst stanowią badania sytuujące się w obszarze nowej muzeologii, wskazujące na możliwość wprowadzenia do języka muzeum elementów interdyscyplinarnych, również z zakresu literaturoznawstwa.

Słowa kluczowe


nowa muzeologia; edukacja muzealna; intertekstualność

Pełny tekst:

Bibliografia


Bal Mieke, 2005, Dyskurs muzeum, 2005, Nitka M. (przeł.) w: Popczyk M. (red.), Muzeum sztuki. Antologia, Kraków.

Czekalski Stanisław, 2006, Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań

nad związkami międzyobrazowymi, Poznań.

Głowiński Michał, Kostkiewiczowa Teresa, Okopień-Sławińska Aleksandra,

Sławiński Janusz (red.), 1988, Słownik terminów literackich, Wrocław.

Hauenschild Andrea, 1988, Claims and Reality of New Museology. Case studies in Canada, the United States and Mexico, New York.

Kłakówna Zofia Agnieszka, 1998, Projektowanie sytuacji odbioru tekstów kultury, w: Kwiatkowska-Ratajczak M. i Wysłouch S. (red.), Konteksty polonistycznej edukacji, Poznań.

Nycz Ryszard, 2000, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 219 PDF - 647

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015