Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2 (2015)

Spis treści

Teksty i konteksty

„Żart jest najlepszą dla mnie rekomendacją powagi.” O humorze poetyckim oraz Wisławy Szymborskiej zabawach słowem i obrazem PDF
Wojciech Ligęza 1-12
Między uczniem a metodą, czyli o edukacyjnych konsekwencjach kulturowej aktywności gimnazjalistów PDF
Maria Kwiatkowska-Ratajczak 13-34
Antynomie szkolnych i pozaszkolnych lektur PDF
Zofia Zasacka 35-50
Obraz lekcji z zakresu kształcenia językowego w gimnazjum PDF
Ewa Horwath 51-64
Mózg w humanistyce. O tendencjach neuronalnych w twórczości Stanisława Przybyszewskiego PDF
Aneta Grodecka 65-78
Nauczanie przyjazne mózgowi? Metody stosowane przez nauczycieli języka polskiego w gimnazjum wobec postulatów neurodydaktyki PDF
Agnieszka Handzel 79-92
Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego nauczyciela PDF
Patrycja Huget 93-102

W stronę ucznia i studenta

Świat wartości w śląskich nazwach geograficznych PDF
Danuta Lech-Kirstein 103-114
Kształcenie umiejętności efektywnego słuchania na lekcjach języka polskiego PDF
Marta Urszula Chyb 115-130
Ody do wspólnoty – interpretacja porównawcza PDF
Wiesława Wantuch 131-146
Czytanie malarstwa romantycznego w szkole – aksjologiczny wymiar malarstwa Caspara Davida Friedricha PDF
Małgorzata Burzka-Janik 147-164
Język muzeum, czyli o nowych sposobach odczytywania wystaw PDF
Beata Niklewicz 165-174
Jakaś niedzisiejsza… Śmierć i starość w obiektywie filmowej kamery PDF
Małgorzata Masłowska-Taffel 175-186
Tworzenie relacji wychowawczych w pracy nauczyciela polonisty PDF
Agnieszka Guzik 187-202

Dyskusje, recenzje i przeglądy

Czego nauczył nas Bortnowski? PDF
  203-218
Lekcje trudne i jeszcze trudniejsze PDF
Krzysztof Biedrzycki 219-225

Laboratorium metodyczne nr 2

Laboratorium metodyczne nr 2 - wprowadzenie PDF
Krzysztof Koc
Co młody widz wie o kinie i telewizji? PDF
Danuta Rajewicz
Idziemy do teatru PDF
Danuta Rajewicz


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo