Nr 4 (2011)

Artykuły

Anita ADAMCZYK, Elżbieta LESIEWICZ, Witold MAZURCZAK, Paweł STACHOWIAK
7-20
Obchody dwudziestolecia III Rzeczypospolitej. Próby kształtowania pamięci zbiorowej polskiego społeczeństwa
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.4.1
PDF
Ryszard KOWALCZYK
21-36
Samorząd terytorialny jako uczestnik komunikacji społecznej
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.4.2
##common.remote##
Agnieszka ŻMURKIEWICZ
37-47
Samorząd terytorialny miasta Kalisza. Doświadczenia minionego dwudziestolecia
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.4.3
PDF
Robert KMIECIAK
49-58
Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce po 1989 roku
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.4.4
PDF
Karol DĄBROWSKI
59-70
Innowacyjność izb gospodarczych na tle modernizacyjnej funkcji prawa
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.4.5
PDF
Katarzyna WALKOWIAK
71-78
Działania izb przemysłowo-handlowych na rzecz rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.4.6
PDF
Paweł ANTKOWIAK
79-94
Samorząd zawodowy adwokatów w opinii jego członków
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.4.7
PDF
Jędrzej SKRZYPCZAK
95-108
Kompetencje samorządu zawodowego lekarzy w zakresie odpowiedzialności zawodowej w Polsce
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.4.8
PDF
Piotr KORDEL, Krzysztof KORDEL, Marek SAJ
109-120
Działalność samorządu lekarskiego w zakresie doskonalenia zawodowego na przykładzie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.4.9
PDF
Mariusz PIESTRAK, Karolina KICHEWKO
121-137
Rola lobbingu w polskich stosunkach przemysłowych
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.4.10
PDF
Małgorzata KAMOLA-CIEŚLIK
139-154
Polityka gospodarcza w deklaracjach wyborczych kandydatów na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.4.11
PDF
Marzena BARAŃSKA
155-182
Dylematy współczesnego dziennikarza/dziennikarstwa – wybrane zagadnienia
https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.4.12
PDF