Contact
Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza / Adam Mickiewicz University Law Review
św. Marcin 90,
61-809 Poznań

Principal Contact

dr Paweł Kwiatkowski
Wydział Prawa i Administracji. Adam Mickiewicz University

Support Contact

Pressto