Ogłoszenia

Finansowanie czasopisma

2018-10-15

Przekład na język angielski i redakcja językowa artykułów naukowych publikowanych w wolnym dostępie w Adam Mickiewicz University Law Review – zadanie jest finansowane w ramach umowy 848/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obejmująca pierwszy numer czasopisma – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.