Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Zgłoszenia
Redakcja czasopisma przyjmuje zgłoszenia nowych propozycji artykułów do dnia 30 czerwca każdego roku. Osoby zainteresowane publikacją zapraszamy do zgłaszania prac drogą elektroniczną na adres: ppuam@amu.edu.pl. Objętość nadesłanego tekstu powinna mieścić się w przedziale 20 000 – 40 000 znaków. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim o objętości 600 – 1000 znaków, słowa kluczowe, bibliografię oraz wykaz skrótów. Prosimy również o załączenie krótkiej informacji o autorze oraz specjalności naukowej, do której można zaklasyfikować proponowany artykuł. Obligatoryjnym elementem zgłoszenia jest także oświadczenie autora na temat oryginalności pracy, udziału poszczególnych współautorów oraz ghost-writingu, dostępne do pobrania na stronie internetowej.

Edycja nadesłanego tekstu
Prace zgłoszone do publikacji powinny być przygotowane w formie odpowiadającej dotychczasowym numerom czasopisma, opublikowanym na stronie internetowej.

Redakcja językowa
Prace zakwalifikowane do druku poddawane są szczegółowej redakcji językowej, przeprowadzanej przez native speakerów. Autorzy prac proszeni są więc o nadsyłanie tekstów, prezentujących wysoki poziom językowy.

Prawa autorskie i licencja
Artykuły zamieszczone w czasopiśmie czasopiśmie są publikowane w otwartym dostępie. Autorzy, którzy zgłaszają pracę do druku są zobowiązani do zaakceptowania warunków, prezentowanych na stronie internetowej i nie otrzymują wynagrodzenia.

Procedury dotyczące autorstwa prac
Redakcja czasopisma ustanowiła procedury, dotyczą oryginalnego charakteru zgłaszanych prac, udziału współautorów oraz ghost-writingu.