The Adam Mickiewicz University Law Review is an international, peer-reviewed scientific journal centred at the Faculty of Law and Administration of Adam Mickiewicz University. The journal is published annually in an open access format under the supervision of a Scientific Board drawn from scholars representing all areas of legal science. Since 2012, the journal has had the privilege of publishing professional articles devoted to law-related issues, written by authors from European, American, Asian and South African Universities, which reflect a diverse and interdisciplinary approach. The Adam Mickiewicz University Law Review seeks to provide a forum for legal discourse in the wide area of domestic and international legal systems by bringing together scientific treatises submitted by a diverse group of scholars and practitioners.

INDEKSOWANE W: Google Scholar; WorldCat
 
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

ISSN: 2083-9782

Aktualizacja platformy PRESSto

2019-12-10

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto

Finansowanie czasopisma

2018-10-15

Przekład na język angielski i redakcja językowa artykułów naukowych publikowanych w wolnym dostępie w Adam Mickiewicz University Law Review – zadanie jest finansowane w ramach umowy 848/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obejmująca pierwszy numer czasopisma – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Tom 9 (2019)

Opublikowane: 2020-02-10

Wyświetl wszystkie numery