Standard of protection of property rights of owners of residential premises in a democratic country – selected problems considered in the light of Polish constitutional law
PDF

Keywords

property rights
ownership
residential premises
Constitution of the Republic of Poland of April 2
short-term rental

How to Cite

Pisz, M. (2023). Standard of protection of property rights of owners of residential premises in a democratic country – selected problems considered in the light of Polish constitutional law. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 15, 93–104. https://doi.org/10.14746/ppuam.2023.15.04

Abstract

The article focuses on presenting key issues revealed in the context of the standard of protection of property rights of owners of residential premises in a contemporary democratic state governed by the rule of law. The considerations presented take into account the perspective of Polish constitutional law and the guarantees of protection of ownership and other property rights as regulated in the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997 (with particular emphasis on Article 21 and Article 64). The issue addressed in this paper of particular importance from the Polish perspective because, on the one hand, Polish constitutional law formulates relatively broad guarantees for the protection of ownership and other property rights (including those rights of owners of residential premises and tenants – as outlined in Article 21 and Article 64 of the Polish Constitution). On the other hand, there are several practical problems in Poland in this context, including a very significant systemic issue related to the lack of any systemic solutions in the regulation of the short-term rental market by the Polish legislator.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2023.15.04
PDF

References

Balcerzak, Michał. “Prawo do poszanowania mienia.” In Prawa człowieka i ich ochrona, edited by Tadeusz Jasudowicz. Toruń, 2005.

Duda, Łukasz, and Jakub Kociubiński. “Realizacja ochrony własności w EKPC na podstawie orzeczenia Lithgow i inni.” Wrocławskie Studia Erazmiańskie, no. 3. 2009: 234–252.

Garlicki, Leszek. “Uwagi do art. 21.” In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. 3, edited by Leszek Garlicki. Warszawa, 2005.

Garlicki, Leszek. “Uwagi do art. 64.” In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. 3, edited by Leszek Garlicki. Warszawa, 2005.

Jarosz-Żukowska, Sylwia. “Gwarancja ochrony własności i innych praw majątkowych.” In Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, edited by Mariusz Jabłoński. Wrocław, 2014: 531–559.

Jarosz-Żukowska, Sylwia. Konstytucyjna zasada ochrony własności. Kraków, 2003.

Jarosz-Żukowska, Sylwia. “Prawo do własności – własność jako prawo podmiotowe.” In Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, edited by Bogusław Banaszak, and Artur Preisner. Warszawa, 2002.

Łętowska, Ewa. “Konstrukcja gwarancji własności w europejskiej konwencji z 1950 r.” In Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska ofiarowane profesorowi Antoniemu Agopszowiczowi, edited by Elżbieta Giszter. Katowice, 1992.

Łętowska, Ewa. “Własność i jej ochrona jako wzorzec kontroli konstytucyjności. Wybrane problemy.” Kwartalnik Prawa Prywatnego 18, no. 4. 2009: 889–919.

Mik, Cezary. “Ochrona prawa własności w prawie europejskim.” In O prawach człowieka w podwójna rocznicę Paktów. Księga pamiątkowa w hołdzie profesor Annie Michalskiej, edited by Tadeusz Jasudowicz, and Cezary Mik. Toruń, 2006.

Mik, Cezary. “Prawo własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.” Państwo i Prawo, no. 5. 1993: 25–34.

Pisz, Maciej. “Formy własności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” Państwo i Prawo, no. 3. 2020: 119–129.

Pisz, Maciej. Ograniczenia własności i gwarancje jej ochrony w polskim prawie konstytucyjnym. Warszawa, 2016. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323524779

Sarnecki, Paweł. “Referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym 11.05.1997 r. przez Ośrodek Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Krakowie. Prawo własności w Konstytucji.” Zeszyty Fundacji Międzynarodowego Centrum Rozwoju Demokracji, no. 18. 1997.

Wieruszewski, Roman. “Prawo własności.” In Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, edited by Jan Barcz. Warszawa, 2008.

Zaradkiewicz, Kamil. Instytucjonalizacja wolności majątkowej. Koncepcja prawa podstawowego własności i jej urzeczywistnienie w prawie prywatnym. Warszawa, 2013.