Redaktor naczelny

Paweł Kwiatkowski, Polska

Z-ca redaktora naczelnego

Tadeusz Gadkowski, Polska

Z-ca redaktora naczelnego

Sławomir Marciniak, Polska

Sekretarz redakcji

Maciej Pająk, Polska

Redaktorzy językowi

Stephen Dersley, Wielka Brytania

Członek Komitetu Redakcyjnego

Piotr Szulc, Polska

Leopold Moskwa, Polska

Jerzy W. Ochmański, Polska

Piotr Szulc, Polska

Rada naukowa

Roman Budzinowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Leopold Moskwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Zdzisław Niedbała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Francisco Javier Andrés Santos, Uniwersytet w Valladolid, Wydział Prawa, Hiszpania

Adam Olejniczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tomasz Sokołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Daniil Tuzov, Uniwersytet w Omsku, Wydział Prawa,, Federacja Rosyjska

Jacek Wiewiorowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Paweł Wiliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Anna Mikulska, Uniwersytet Rice w Houston, Instytut Baker, Stany Zjednoczone

Jerzy Małecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Wojciech Dajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Tadeusz Gadkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Ulrich Häde, Uniwersytet Europejski Viadrina, Wydział Prawa i Administracji, Niemcy

Zbigniew Janku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Marian Kępiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

Krzysztof Knoppek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Hubert Kołecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Krzysztof Krasowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Robert Zawłocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Polska