The Model Family Code and the regulation of Polish Family Law
PDF

Keywords

adoption
alimentation
alternative dispute resolution
paternity
custody
divorce
child welfare
code
concubinage
contacts
human rights
family
jurisprudence
marriage
maternity
parental authority
property

How to Cite

Sokołowski, T. (2023). The Model Family Code and the regulation of Polish Family Law. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 15, 125–152. https://doi.org/10.14746/ppuam.2023.15.06

Abstract

The paper presents the comparison between the principles of Model Family Code and the regulations Polish family Law. The main questions are connected with the sources of Family Law, the recognition of the clause on “a child’s welfare”, the scope of State’s protection of families and family life and the influence of the European Court of Human Rights’ jurisprudence. In addition, the analyse takes into account the definitions of marriage, concubinage and partnership in connection with the protection of privacy and family life. On the area of divorce regulation the main analyse are connected with the alternative dispute resolution (ADR), parental authority, joint custody and contacts with common child, and financial consequences of dissolution of marriage. At last are analysed the descent of a child, alimentation, adoption the new institution of child’s advocate.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2023.15.06
PDF

References

Bugajski, Błażej. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków [Separate property rights in marriage with equalisation]. Warszawa, 2020.

Chloudrhry, Shazia, and Jonathan Herring. European Human Rights and Family Law. Oxford, 2010.

Czech, Bronisław, in Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz [FGC Commentary], ed. K. Piasecki. Warszawa, 2009, 348–624.

Gajda, Janusz. Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Komentarz [FGC Commentary]. Warszawa, 1999.

Hammarberg, Thomas. “The Best interest of the child – what it means and what it demands from adults.” In Children’s Rights and Human Development, edited by Jan C. Willems. Antferp, Oxfort, Portland, 2010: 581–592. Ignaczewski, Jacek. In Komentarz do spraw rodzinnych, ed. J. Ignaczewski. Warszawa, 2012: 201–236

Ignaczewski, Jacek. Komentarz do spraw kontaktów z dzieckiem. Warszawa, 2011. Jasudowicz, Tadeusz. “O potrzebie upodmiotowienia rodziny” [The Family as the Subject of Rights]. In Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego [Jubilee Book for Professor Tadeusz Smyczyński], edited by Marek Andrzejewski, Małgorzata Łączkowska, Lechosław Kociucki, and Anna Natalia Schulz. Toruń, 2008: 204–224.

Justyński, Tomasz. Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym. Warszawa, 2011.

Kucharski, Robert. “Wspólna władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem w USA w świetle prawodawstwa i badań specjalistycznych” [Joint Parental Authority over a Minor Child in the USA in Light of the Legislation and Professional Research]. Rodzina i Prawo [Family and Law], no. 23. 2012: 35–49.

Mostowik, Piotr. “Brak “strasburskiego” bądź “brukselskiego” obowiązku.” In Związki partnerskie: Debata na temat projektowanych zmian prawnych, edited by Marek Andrzejewski. Toruń, 2013: 221–240.

Schulz, Anna Natalia. “Ustalenie ojcostwa i utrzymywanie kontaktów z dzieckiem – niektóre prawa ojca w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.” In Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, edited by Marek Andrzejewski, Małgorzata Łączkowska, Lechosław Kociucki, and Anna Natalia Schulz. Toruń, 2008: 343–357.

Schwenzer, Ingeborg H., and Mariel Dimsey. Model Family Code: From Global Perspective. Antwerp, Oxford, 2006.

Sokołowski, Tomasz. In Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz [FGC Commentary], eds. Henryk Dolecki, and Tomasz Sokołowski. Warszawa, 2013: 796–820.

Sokołowski, Tomasz. In System Prawa Prywatnego, vol. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, edited by Tadeusz Smyczyński. Warszawa, 2014 : 574–623; 710–735. Sokołowski, Tomasz. “Dobro dziecka wobec rzekomego prawa do adopcji” [The Welfare of the Child in Face of the Alleged Right of Adopting Persons]. In Związki partnerskie: Debata na temat projektowanych zmian prawnych, edited by Marek Andrzejewski. Toruń, 2013: 103–116.

Sokołowski, Tomasz. “Family Forms and Parenthood in Poland” in Family Forms and Parenthood, edited by Andrea Büchler, and Helen Keller. Cambridge, Antwerp, Portland, 2016: 341–378.

Sokołowski, Tomasz. “The Concept of European Family Law.” In Selected Problem in the Area of Family Law and Civil Status Registration, edited by Piotr Kasprzyk. Lublin, 2007: 13–22.

Sokołowski, Tomasz. “Защита прав ребенка как прав человека в ходе судопроизводства по делам усыновления” [Protection of child’s rights as human rights in cases of adoption]. In Polish and Russian Law: Dilemmas new and old, edited by Leopold Moskwa. Poznań, 2011: 189–198.

Sokołowski, Tomasz, and Andrzej Mączyński, “Ways of family life.” In Rapports Polonais. XXth Congress of Comparative Law, AIDC/IACL, Fukuoka, Japan, July 2018, edited by Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska. Łódź, 2018: 27–56.

Stalford, Helen. “EU Family Law: A Human Rights Perspective.” In International Family Law for the European Union, edited by Johan Meeusen, Marta Pertegás, Gert Straetmans, and Frederik Swennen. Antwerp, 2007: 101–127. Stojanowska, Wanda. In System Prawa Prywatnego, vol. 12, Prawo rodzinne i opiekuńcze, edited by Tadeusz Smyczyński. Warszawa, 2011: 777–782.

Śledzińska-Simon, Anna. “Rozwód czy prawne uznanie płci? glosa do wyroku ETPCz z 13.11.2012 r. w sprawie H. przeciwko Finlandii” [Gloss to the Judgment of the ECtHR of 13 November 2012, 37359/09, H. v. Finland], Europejski Przegląd Sądowy, no. 7. 2013: 40–45.

Wierciński, Jacek. “Kilka uwag o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem w razie rozwodu rodziców w ujęciu porównawczym” [Comparative Analysis of Parental Authority with Respect to a Minor in Divorce Cases], Studia Prawa Prywatnego 24, no. 1. 2012: 19–28.

H v. Finland, no. 37359/09, Judgment of 13 November 2012.

Johansen v. Norway, no. 12750/02, Decision of 10 October 2002.

Santos Nunes v. Portugal Santos Nunes v. Portugal, no. 61173/08, Judgment of 22 May 2012.

Y.C. v. the United Kingdom, no. 4547/10, Judgment of 13 March 2012. Resolution of the Polish Supreme Court of 18 March 1968, III CZP 70/66, OSNCP 1968, no. 5, item 77.

Resolution of the Polish Supreme Court of 21 October 2005, III CZP 75/05, OSNC 2006, no. 9. § 142.

Resolution of the Polish Supreme Court of 8 March 2006, III CZP 98/05, OSNC 2006, no. 10, item 15.

Judgment of the Polish Supreme Court of 23 May 2012, III CZP 21/12, LEX no. 1168215.