The Structure of a Legal Norm System
PDF

Keywords

theory of law
legal norms
system of norms

How to Cite

Ziembiński, Z. (2023). The Structure of a Legal Norm System. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 15, 9–36. https://doi.org/10.14746/ppuam.2023.15.01

Abstract

The paper is an English translation of a part of Problemy podstawowe prawoznawstwa published originally in 1982. The text is published as a part of a section of the Adam Mickiewicz University devoted to the achievements of the Professors of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University, Poznań.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2023.15.01
PDF

References

Grzybowski, Konstanty. “Katolicka doktryna prawa natury.” Etyka 6. 1970: 106–110 DOI: https://doi.org/10.14394/etyka.243

Iwin, Aleksander Archipowicz. Osnovaniya logiki ocenok. Moskva, 1970.

Kalinowski, Georges. La logique des normes. Paris, 1972.

Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge, 1945.

Lenin, Władimir Iljicz. Dzieła, vol. 32. Warszawa, 1972.

Nowacki, Józef. “‘Materialna’ jedność systemu prawa.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego: Nauki Humanistyczno-Społeczne 108. 1976.

Nowacki, Józef. Praworządność. Wybrane zagadnienia. Warszawa, 1977.

Opałek, Kazimierz, and Jan Woleński. “Problem aksjomatyzacji prawa.” Państwo i Prawo 1. 1973: 3–14.

Ross, Alf. Directives and Norms. London, 1968.

Rot, Henryk. Problemy kodyfikacji prawa PRL. Wrocław, 1978.

Rozmaryn, Stefan. La Pologne, Comment ils sont gouvernés. Paris, 1963.

Rozmaryn, Stefan. Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa, 1964.

Weinberger, Ota. “Die Struktur der rechtlichen Normenordnung.” In Rechtstheorie und Rechtsinformatik, edited by Günter Winkler. Wienna, 1975: 110–132. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7091-7093-9_7

Wright von, Georg Henrik. Norm and Action. London, 1963.

Wróblewski, Jerzy. “Stosunki między systemami norm.” Studia Prawno-Ekonomiczne 6. 1971: 7–34.

Ziemba, Zdzisław. Logika deontyczna jako formalizacja rozumowań normatywnych. Warszawa, 1969.

Ziemba, Zdzisław, and Zygmunt Ziembiński. “Uwagi o wynikaniu norm prawnych.” Studia Filozoficzne, no. 4. 1964: 111–122.

Ziembiński, Zygmunt. Logika praktyczna. Warszawa, 1977.

Ziembiński, Zygmunt. Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa. Warszawa, 1974.

Ziembiński, Zygmunt. “O warunkach zastosowania logiki deontycznej we wnioskowaniach prawniczych.” Studia Filozoficzne, no. 2. 1972: 201–215.