Is the Separation of Powers a Useless Concept? The Components and Purpose of the Separation of Powers

Main Article Content

Martin Hapla

Abstrakt

In this paper, the author raised the question of whether the separation of powers is a use-less concept. It points out to insufficient reflection of its theoretical and philosophical origins. The paper also distinguishes its components, which it then analyses in more detail. Great attention is dedicated to the tension between the system of checks and bal-ances and the institutional independence. It also examines the purpose of the separation of powers, warning that we can no longer seek it exclusively in the prevention of tyranny but rather in the optimization of government. At the end of the paper is emphasized the need to examine the question of how to solve tension between these components.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hapla, M. (1). Is the Separation of Powers a Useless Concept? The Components and Purpose of the Separation of Powers. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 8, 205-216. https://doi.org/10.14746/ppuam.2018.8.14
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Baroš J., Dělba moci jako nástroj konstitucionalismu, Jurisprudence no. 7., 2013.
 2. Carolan E., The New Separation of Powers: A Theory for the Modern State,New York 2009. Claus L., Montesquieu’s Mistakes and the True Meaning of Separation, Oxford Journal of Legal Studies 2005, no. 3.
 3. Cooper S. W., Considering “Power” in Separation of Powers, Stanford Law Review 1994, no. 2.
 4. Fairlie J. A., The Separation of Powers, Michigan Law Review 1923, no. 4.
 5. Hamilton A., Madison, J., Jay J., The Federalist. Indianapolis 2005.
 6. Klokočka V., Poslanecký mandát v systému reprezentativní demokracie, Politologický časopis 1996, no. 1.
 7. Kurland P. B., The Rise and Fall of the “Doctrine” of Separation of Powers, Michigan Law Review 1986, no. 3.
 8. Kysela J., Ústava mezi právem a politikou: úvod do ústavní teorie, Praha 2014.
 9. Locke J., Second Treatise of Government, Indianapolis 1980.
 10. Magill M. E., The Real Separation in Separation of Powers Law, Virginia Law Review 2000, no. 6.
 11. Montesquieu Ch., The Spirit of Laws, Kitchener 2001.
 12. Nourse V., The Vertical Separation of Powers, Duke Law Journal 1999, no. 3.
 13. Rawls J., The Idea of an Overlapping Consensus, Oxford Journal of Legal Studies 1987, no. 1. Rychetský P., Několik poznámek ke stavu české justice s přihlédnutím k dělbě moci, Dělba soudní moci v České republice, ed. V. Hloušek, V. Šimíček, Brno 2004.
 14. Tomoszek M., Dělba moci jako podstatná náležitost demokratického právního státu, in Dělba moci. Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké kon-ferenci Olomoucké právnické dny 2013, ed. Jirásek, J., Olomouc 2014.
 15. Vile M. J. C., Constitutionalism and the Separation of Powers, Indianopolis 1998. Volková J., Právní akty svévolného zákonodárce, Časopis pro právní vědu a praxi 2015, no. 2. Waldron J., Political Political Theory. Essays on Institutions, Cambridge, London 2016. Idem, Separation of Powers or Division of Power, Public Law & Legal Theory ResearchPaper Series 2012, no. 12–20.
 16. Weyr F., Československé právo ústavní, Praha 1937.
 17. Zoulík F., Soudy a soudnictví, Praha 1995.