Rights of the Posted Workers – Directive 96/71/EC and the Evolution of Legislation Concerning Posted Workers
PDF (Język Polski)

Keywords

posted workers
freedom to provide services
Directive 96/71/EC
Directive 2014/67/EC
Treaty on the Functioning of European Union
European Labour Law
European Union Laws

How to Cite

Kochanowski, M. (2018). Rights of the Posted Workers – Directive 96/71/EC and the Evolution of Legislation Concerning Posted Workers. Adam Mickiewicz University Law Review, 8, 251–263. https://doi.org/10.14746/ppuam.2018.8.17

Abstract

The aim of the study is to analyse the conflict of rights of posted workers with entre-preneurs’ freedom to provide services in posting of workers Directive 96/71/EC and the enforcement Directive 2014/67/EC. The author presents the key issues of the conflict, as well as its evolution in EU legislation and in European Court of Justice judgments.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2018.8.17
PDF (Język Polski)

References

Barcz J. , Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

Breining-Kaufmann C., Globalisation and Labour Rights. The Conflict between Core La-bour Rights and International Economical Law, Oxford – Portland 2007.

Bücker A., Warneck W., Viking, Laval, Rüffert: Consequences and policy perspectives, Brus-sels 2010.

Davies A. C. L., EU Labour Law, Oxford 2012.

Dupré C., La respect de la dignité humaine: principe essentiel du droit du travail „Revenue de droit du Travail” 11/2016.

Florek L., Europejskie Prawo Pracy, Warszawa 2010.

Jaśkowski K., Meritum Prawo Pracy 2017, Warszawa 2017.

Kożuch M., Swoboda Świadczenia Usług w Unii Europejskiej – System Prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2011.

Monti M., A new Strategy for The Single Market: At the Service of Europe’s Econommy and Society. Report to the President of the European Commission Jose Maunel Barro-soMilano 2010.

Pennings F., Vonk G., Research Handbook on European Social Security Law, 2015. Stefanicki R., Ograniczenia swobodnego przepływu usług (kapitału) usprawiedli-

wione względami interesu publicznego w świetle orzecznictwa europejskiego trybunału sprawiedliwości „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2005, vol. III.

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, in: Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka, Warszawa 2013.

Świątkowski A., Prawo Pracy Unii Europejskiej, Warszawa 2015.

Świątkowski A., Kwartet Laval w prawie pracy, „Państwo i Prawo” 2010, no. 12.

Wąż P., Delegowanie pracowników do innego Państwa Członkowskiego celem świadczenia usług, Warszawa 2011.

Wąż P., Polska ustawa o delegowaniu pracowników „Monitor Prawa Pracy” 2016, no. 10. Directorate - General for Internal Policies, The impact of the ECJ judgments on Viking, Laval Rüffert, Luxembourg on the practice of collective bargaining and the effectiveness of social action, 2010.

Directorate - General for Internal Policies, Posting of workers directive current situation and challenges, 2016.

Downloads

Download data is not yet available.