Possibilities and Prospects for the Development of Criminalistics

Main Article Content

Małgorzata Hrehorowicz

Abstrakt

The aim of this paper is to present the possibilities and prospects for the development of modern criminalistics. Discussion of this matter is of importance due to the observa-tion that criminalistics has, of late, lost its original form. The new techniques, including forensic analysis and biometrics, for example, are applied in traditional criminalistics. Fields of knowledge such as forensic archeology and forensic entomology play a signifi-cant role in solving common crimes and are also gradually forming part of criminalistics. There are still no effective tools, however, to combat economic crime. This paper presents the research capabilities that academic research institutes have in this field and possible ways to equip the authority conducting the proceedings with algorithms for identify-ing and combating economic crime. The paper is divided into three parts. The first part demonstrates the shortcomings of criminalistics in terms of the fight against economic crime. The second part presents the author’s achievements, such as establishing the types of economic opinions and presenting typical traces of economic crime. The third part presents the possibilities for further development of criminalistics.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hrehorowicz, M. (2020). Possibilities and Prospects for the Development of Criminalistics. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 8. https://doi.org/10.14746/ppuam.2018.8.19
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Buczkowski K., Wojtaszek M., Przestępstwa gospodarcze w praktyce prokuratorskiej i sądowej, Warsaw 1998.
 2. Buquet A., Manuel de criminalistique moderne et de police scientifique, Paris 2001.
 3. Dudin N. P., Korshunova O. N., Shadrin V. S., Nastolnaja kniga sledovatelja, SanktPeterburg 2008.
 4. Dvoršek A., Kriminalistična metodika, Ljubljana 2003.
 5. Hrehorowicz M., Opinia biegłego w sprawach karnych gospodarczych i jej ocena sądowa, Poznań 2013.
 6. Jaisński W., Mądrzejowski W., Wiciak K. ed., Przestępczość zorganizowana. Fenomen.
 7. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, Szczytno 2013.
 8. Karaźniewicz J., Bankowe oszustwo kredytowe. Aspekty kryminologiczne i politycznokryminalne, Toruń 2005.
 9. Rasliedowanije prestuplenij w sferie ekonomiki. Rukowodstwo dla sliedowateliej, ed. I. Kozhevnikov, Moscow 2001.
 10. Kube E., Störzer H. U., Timm K. J., Kriminalistik: Handbuch für Praxis und Wissenschaft (Bd. 1), München 1992.
 11. Idem, Kriminalistik: Handbuch für Praxis und Wissenschaft (Bd. 2), München 1993.
 12. Kulesza C., Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe, Warszawa 2012. Mądrzejowski W., Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008.
 13. Panov M. I., Shepitko V. Yu., Konovalova V. O., Nastilna kniga slidczogo (Настільна книга слідчого), Kiev 2011.
 14. Saferstein R., Criminalistics: An Introduction to Forensic Science, Harlow 2017.
 15. Wells J. T., Nadużycia w firmach. Vademecum. Zapobieganie i wykrywanie, Warszawa 2006.
 16. Wójcik J. W., Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2008.
 17. Idem, Pranie pieniędzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocean transakcji podejrzanych, Warszawa 2002.
 18. Idem, Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2008.
 19. Wujastyk A., Przestępstwa tzw. oszustw kredytowych w ustawie oraz praktyce prokuratorskiej i sądowej, Warszawa 2011.
 20. Ardizzi G., Petraglia C., Piacenza M., Schneider F., Turati G., Money laundering as a crime in the financial sector: A new approach to quantitative assessment, with an application to Italy, Journal of Money, Credit and Banking 2014, no. 46.
 21. Barone R., Masciandaro D., Organized crime, money laundering and legal economy: Theory and simulations, European Journal of Law and Economics 2011, no. 32.
 22. Compin F., The role of accounting in money launderings. and money dirtying, Critical Perspectives on Accounting 2008, no. 19.
 23. Cook G., Clements L., Computer-based proactive fraud auditing tools, Journal of Forensic & Investigative Accounting 2009, no. 1(2).
 24. Demetis D. S., Fighting money laundering with technology: A case study of Bank X in the UK, Decision Support Systems 2018, no. 105.
 25. Hegazy S., Sangster A., Kotb A., Mapping forensic accounting in the UK, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 2017, no. 28.
 26. Hrehorowicz M., Kryminalistyka gospodarcza? – opinie biegłych w sprawach karnych gospodarczych, in Dowodzenie w procesach karnych, ed. R. Sztychmiler, J. Kasprzak, J. Krzywkowska, Olsztyn 2014.
 27. Idem, Ślady przestępstw gospodarczych i ich funkcje, in Paradygmaty kryminalistyki, ed. J. Wójcikiewicz, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Kraków 2016.
 28. Huber W. D., DiGabriele J. A., Research in forensic accounting − what matters?, Journal of Theoretical Accounting Research 2014, no. 10(1).
 29. Jayantilal S., Jorge S. F., Ferreira A., Portuguese Anti-money Laundering Policy: a Game Theory Approach, European Journal on Criminal Policy and Research 2017, no. 23.
 30. Kołecki H., Pojęcie i klasyfikacje śladów kryminalistycznych, Zeszyty Naukowe ASW 1977, no. 18.
 31. Idem, Stan i zadania kryminalistyki – 20 lat później, in Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach. Materiały z konferencji naukowej i IV Zjazdu Katedr Kryminalistyki. Toruń 5–7 maja 2004, ed. V. Kwiatkowska-Darul, Toruń 2004.
 32. Idem, Struktura współczesnej kryminalistyki, Zeszyty Naukowe ASW 1981, no. 28.
 33. Leasure P., Combatting the global crime of bribery: A report on Canadian foreign official anti-bribery policy, Journal of Financial Crime 2017, no. 24 (4).
 34. Lowe R. J., Anti-money laundering – The need for intelligence, Journal of Financial Crime 2017, no. 24 (3).
 35. Machnacz A., Gromadzenie i zabezpieczanie materiału dowodowego w zakresie przestępstw komputerowych, in Przestępczość teleinformatyczna. Materiały seminaryjne. VII Seminar, ed. J. Kosiński, Szczytno 2004.
 36. Sygit B., Kilka refleksji o tzw. białych plamach w kryminalistyce, in Problemy współczesnej kryminalistyki, vol. XVIII, ed. E. Gruza, T. Tomaszewski, M. Goc, Warszawa 2014.
 37. Williams J., Private legal orders: Professional markets and the commodification of financial governance. Social & Legal Studies 2006, no. 15(2).
 38. Crumbley D. L., So what is forensic accounting?, http://www.bus.lsu.edu/accounting/faculty/lcrumbley/abo.fa2009.html, [access: 03.04.2016].
 39. Forensic Accounting and Fraud Examination, https://www.coursera.org/learn/forensicaccounting, [access: 24.08.2017].
 40. Forensic economics, https://www.forensiceconomics.com/, [access: 27.12.2017].
 41. Kurapka V. E., Matulienė S., Bilevičiūtė E., Burda R., Davidonis R., Dereškevičius E., Juškevičiūtė J., Krikščiūnas R., Novikovienė L., Latauskienė E., Radzevičius E., Kriminalistika, Taktika ir metodika, Vilnus 2013, http://wdn.ipublishcentral.net/association_lithuania_serials/viewinside/509701090993033, [access: 17.08.2017].
 42. Lista sądów powszechnych [Subject: Ministry of Justice in Poland], https://bip.ms.gov.pl/ pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/, [access: 07.01.2018].
 43. Maver D., Criminal Investigation/Criminalistics in Europe: State of the Art and a Look to the Future, Revija za kriminalistiko in kriminologijo 2013, no 3, pp. 233—244, https:// www.policija.si/eng/images/stories/Publications/JCIC/PDF/2013/03/JCIC2013– 03_DarkoMaver_CriminalInvestigationInEurope.pdf, [access: 26.12.2017].
 44. National Association of Forensic Economics, http://www.nafe.net/, [access: 27.12.2017].
 45. Przestępstwa gospodarcze wg jednostek podziału administracyjnego kraju – przestępstwa stwierdzone, przestępstwa wykryte, % wykrycia [Subject: statistical data of the Police in Poland], http://www.statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwagospodarcz/122291,Przestepstwa-gospodarcze.html, [access: 07.01.2018].
 46. Maver D., red. Visokošolski učitelj, https://www.fvv.um.si/o-fakulteti/seznam-zaposlenih/darko-maver.aspx, [access: 08.01.2017].