Closing Speech - Between Theory and Practice

Main Article Content

Marta Kowalczyk-Ludzia

Abstract

The development of rhetoric in criminal procedure is reflected in every court trial. The right of the parties to present their final speech before the court (Article 406 of the Pol-ish Code of Criminal Procedure) is important for achieving the required verdict. This paper tries to answer the question about the actual extent to which the said regulation is used by the parties to achieve their objectives. The deliberations are based on an analysis of the results of research conducted by the author.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kowalczyk-Ludzia, M. (2020). Closing Speech - Between Theory and Practice. Adam Mickiewicz University Law Review, 8. https://doi.org/10.14746/ppuam.2018.8.20
Section
Articles

References

 1. Bafia J., Bednarzak J., Flemming M., Kalinowski S., Kempisty H., Siewierski M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. M. Mazur, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1971.
 2. Cieślak M., Polska procedura karna: podstawowe założenia teoretyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
 3. Cieślak W., Pawelec K. J., Tuleya I., Kodeks postępowania karnego. Praktyczny komentarz do zmian, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
 4. Gardocki L., Prawo karne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015.
 5. Gout T., Sztuka wymowy. Technika publicznego przemawiania – część I, Spółdzielnia Wydawnicza „Nowa Epoka”, Warszawa 1946.
 6. Gruza E., Psychologia sądowa dla prawników, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 7. Gierowski J. K., Jaśkiewicz-Obydzińska T., Najda M., Psychologia w postępowaniu karnym, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008.
 8. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2005.
 9. Jabłońska-Bonca J., Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 10. Jaworski S., Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015.
 11. Kalinowski S., Siewierski M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1966.
 12. J. Kasprzak, Wybrane problemy metodologiczne badań w zakresie procesu karnego i kryminalistyki, Wybrane problemy procesu karnego i kryminalistyki, ed. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Wydawnictwo Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin–Olsztyn 2010.
 13. H. Kempisty, Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1955.
 14. Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, ed. P. Kruszyński, M. Błoński, M. Zbrojewska, , Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015.
 15. Lipczyńska M., Ponikowski R., Mały komentarz do kodeksu postępowania karnego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
 16. Muras Z., Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie karnym materialnym, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005.
 17. Seremet A., Odpowiedzialność prokuratora za niesłuszne skazanie, in: Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki, ed. Ł. Chojniak, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2017.
 18. Kodeks postępowania karnego. Komentarz, ed. J. Skorupka, , Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.
 19. Sowiński P. K., Ostatnie słowo oskarżonego (art. 406 k.p.k.), in: Węzłowe problemy procesu karnego, ed. P. Hofmański, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 20. Stefański R. A., Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 21. Szerer M., Kultura i Prawo, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981.
 22. S. Śliwiński, Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.
 23. Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, ed. P. Wiliński, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 24. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 25. Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Dz.U. 1997 no. 78, item 483.
 26. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms made in Rome on 4 November 1950, as amended by Protocols Nos. 11 and 14 and supplemented by Protocol no. 2 – OJ.1993.61.284.
 27. Polish Act of 6 June 1997 – Code of Criminal Procedure – Dz.U. 1997, no. 89, item 555, as amended.
 28. Polish Act of 6 June 1997 – Criminal Code (Dz.U. 1997, no. 88, item 553, as amended.
 29. Resolution of the Supreme Court of 11 January 2006 , I KZP 49/05, OSNKW 2006, no. 2 , item 12 ,
 30. Judgement of the Supreme Court of 18 November 1957., II K 742/57, OSNPG 1958, no. 4, item 19
 31. Judgement of the Supreme Court of 23 July 1975, II KR 62/75, OSNKW 1975, no. 9, item 126
 32. Judgement of the Supreme Court of 18 January 1980, III KR 421/79, Lex no. 17210
 33. Judgement of the Supreme Court of 9 August 2002, V KKN380/00, LEX nr 57167
 34. Judgement of the Court of Appeal in Katowice of 29 March 2001, II Aka 98/01
 35. Judgement of the District Court in Olsztyn VII K 125/12
 36. Judgement of the District Court in Olsztyn VII K 132/12
 37. Judgement of the Regional Court in Olsztyn – II K 149/12
 38. Judgement of the Regional Court in Olsztyn – II K 106/13
 39. Judgement of the Regional Court in Olsztyn II K 156/13
 40. Judgement of the Regional Court in Olsztyn II K 181/13
 41. Judgement of the District Court in Olsztyn: VII K 82/12,
 42. Judgement of the District Court in Olsztyn VII K 85/12
 43. Judgement of the District Court in Olsztyn VII K 88/12
 44. Judgement of the District Court in Olsztyn VII K 95/12
 45. Judgement of the District Court in Olsztyn VII K 96/12
 46. Judgement of the District Court in Olsztyn VII K 107/12
 47. Judgement of the District Court in Olsztyn VII K 109/12
 48. Judgement of the District Court in Olsztyn VII K 125/12
 49. Judgement of the District Court in Olsztyn VII K 132/12
 50. Judgement of the District Court in Olsztyn VII K 144/12
 51. Judgement of the District Court in Olsztyn VII K 145/12 Judgement of the District Court in Olsztyn II K 469/12