Digital Currencies Trading under Polish and EU Public Law

Main Article Content

Michał Bałdowski

Abstrakt

Digital currencies are a worldwide phenomenon gaining an increasing interest among investors, economists and legal scholars. They are used mainly as a new mean of ex-change and as a new way of investing funds, since the rapid changes in their value allow to gain extraordinary profits. Up to this point the legal status of digital currencies has not been clearly established under neither Polish nor EU public law, although some of the existing regulations may be indirectly applied to them. Under current regulations digital currencies cannot be treated as a legal mean of payment, as an electronic money nor a financial instrument. Creation of a complex regulation regarding digital currencies and granting administrative authorities supervisory powers over their trade seems to be necessary. Because of the evolution of financial markets, classifying digital currencies as financial instruments is a possible way of regulating their trade.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bałdowski, M. (2018). Digital Currencies Trading under Polish and EU Public Law. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 8. https://doi.org/10.14746/ppuam.2018.8.25
Dział
Articles

Bibliografia

 1. Barsan I., Legal Challenges of Initial Coin Offerings (ICO),“Colloque” 2017 no. 3.
 2. Bernet R., Zwolnienie z VAT waluty wirtualnej Bitcoin,„Glosa” 2017 no. 1.
 3. Chojna-Duch E., Rynek kryptowalut – regulacje i ryzyko, „Puls Biznesu” 2018 no. 11.
 4. Dudek P., Waluta Bitcoin, glosa do wyroku Tybunału Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie C-264/14 Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi, „Glosa” 2016 no. 6.
 5. Gorzelak K., Zbywalne instrumenty związane z redukcją emisji zanieczyszczeń,Prawo Instrumentów Finansowych, ed. M. Stec, Warszawa 2016.
 6. Mariański M., Pozycja emitenta na rynku finansowym – ewolucja oraz kierunki przemian, „Przegląd Prawa Handlowego” 2017 no. 8.
 7. Opiatek P., Kryptowaluty jako przedmiot zabezpieczenia i poręczenia majątkowego,„Proku-ratura i Prawo” 2017 no. 6.
 8. Roszyk A., Świat przyjmuje walutę bitcoin, “Prawo i Podatki” 2015, no. 11.Shcherback S., How Should Bitcoin Be Regulated?,“European Journal of Legal Studies” 2014, vol. 7, no. 1.
 9. Sobiecki G., Regulowanie krypto walut w Polsce i na świecie na przykładzie Bitcoina – status prawny i interpretacja ekonomiczna,“Problemy Zarządzania” 2015, vol. 13, no. 3.
 10. Spyra M., Cele prawa instrumentów finansowych oraz system narzędzi ich realizacji,Prawo Instrumentów Finansowych, ed. M. Stec, Warszawa 2016.The Law Library of Congress, Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions, 2014, no. 1.
 11. Zacharzewski K., Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego, “Monitor Prawnic-zy” 2014, no. 21
 12. Zacharzewski K., Obrót walutami cyfrowymi w reżimie obrotu instrumentami finansowymi,“Przegląd Sądowy” 2017, no. 11–12.
 13. Zacharzewski K., Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego,“Monitor Prawniczy” 2015, no. 4.