On the Concept of an Organ of State
PDF

Keywords

constitutional law
theory of law
the concept of an organ of state

How to Cite

Pospieszalski, K. M. (2019). On the Concept of an Organ of State. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adam Mickiewicza, 10, 59–83. https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.02

Abstract

The paper is an English translation of O pojęciu organu państwowego by Karol Marian Pospieszalski, published originally in “Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” in 1972. The text is published as a part of a jubilee edition of the “Adam Mickiewicz University Law Review. 100th Anniversary of the Faculty of Law and Administration” devoted to the achievements of the late Professors of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University, Poznań.

https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.02
PDF

Funding

Translated from: Karol M. Pospieszalski, O pojęciu organu państwowego, „Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny” 1972 , no. 1. by Stephen Dersley. The translation and proofreading were financed by the Ministry of Science and Higher Education under 848/2/P-DUN/2018.

References

Burda A., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1969.

Ehrlich S., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1971.

Jaroszyński M., Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1956.

Jaroszyński M., Polskie Prawo Administracyjne, Warszawa 1956.

Jaroszyński M., Z problematyki organów pań stwowych, “Państwo i Prawo” 1956, 7.

Kowalski J., Wstę p do nauk o pań stwie, Warszawa 1968.

Łopatka A., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1969.

Merkl A., Allgemeines Verwaltungsrecht, Wien–Berlin 1927.

Resich Z., Nauka o ustroju organów ochrony prawnej, Warszawa 1970.

Rozmaryn S., O rozszerzeniu uprawnień ministrów w PRL, “Państwo i Prawo” 1956, 3.

Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1968.

Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1969.

Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1969.

W. Zakrzewski, Na marginesie artykułu prof. S. Rozmaryna, “Państwo i Prawo” 1956, 5–6.

Wiszniewski J., Zarys encyklopedii prawa, Warszawa 1966.

Włodyka S., Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1968.

Znamierowski C., Działanie zbiorowe, “Ruch Prawniczy Socjologiczny i Ekonomiczny” 1962, 2.

Znamierowski C., Grupa społeczna i jej struktura, “Przegląd Socjologiczny” 1963, 1.

Znamierowski C., Podstawowe pojęcia teorii prawa. Układ prawny i norma prawna, Warszawa 1924.

Znamierowski C., Prolegomena do nauki o państwie, Warszawa 1948.

Znamierowski C., Wiadomości elementarne o państwie, Warszawa 1948.

Znamierowski C., Zastępca i organ, “Ruch Prawniczy Socjologiczny i Ekonomiczny” 1963, 2.