Lex and Ius in the Period of Transformation

Main Article Content

Zygmunt Ziembiński

Abstrakt

The paper is an English translation of “Lex” a “ius” w okresie przemian by Zygmunt Ziembiński published originally in Polish in “Państwo i prawo” in 1991. The text is published as a part of a jubilee edition of the “Adam Mickiewicz University Law Review. 100th Anniversary of the Faculty of Law and Administration” devoted to the achieve-ments of the late Professors of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University, Poznań.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ziembiński, Z. (2019). Lex and Ius in the Period of Transformation. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 10, 111-129. https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.04
Dział
Articles
Biogram autora

Zygmunt Ziembiński, Adam Mickiewicz University, Poznań

Prof. Zygmunt Ziembiński, 1990—1996, Former Professor of the Adam Mickiewicz University, Poznań.

Bibliografia

 1. De Aquino Thomae S., Aquinatis Summa Theologica, Bologna 1927.
 2. Ehrlich S., O metodzie formalno-dogmatycznej, “Państwo i Prawo” 1955, no. 3.
 3. Kmita J., Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, Warszawa 1971.
 4. Nowak L., Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 1973.
 5. Pawłowski T., Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach społecznych, Warszawa 1978.
 6. Petrov B.C., Yavich L.S. eds, Obshchaya tieoria gosudarstva i prava, v. II, Obshchaja tieoria prava, Leningrad 1978.
 7. Piotrowski M., O rodzajach i odmianach niezgodności norm, “Studia Filozoficzne” 1978 no. 11.
 8. Resolution of the Civil Chamber of the Supreme Court of 12 Feb. 1955, I CO 4/55.
 9. Sójka-Zielińska K., Zasada słuszności wobec teoretycznych założeń kodyfikacyjnych XIX w., “Państwo i Prawo” 1974, no. 2.
 10. Strzeszewski C., Źródła naturalno-prawne harmonii rozwoju gospodarczego, “Roczniki Filozoficzne KUL” 1970, v. XVIII, no. 2.
 11. Waśkiewicz H., Prawo naturalne – prawo czy norma moralna, “Roczniki Filozoficzne KUL” 1970, v. XVIII, no. 2.
 12. Wright G.H. von, Norm and Action, London 1963.
 13. Zieliński M., Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972.
 14. Ziembiński Z., Stan dyskusji nad problematyką klauzul generalnych, “Państwo i Prawo”, no. 1989.
 15. Ziembiński Z., Wstęp do aksjologii dla prawników, Warszawa 1990.
 16. Zoll A., Pomiędzy lex a ius, “Tygodnik Powszechny” 1991, no. 7