The Position of Local Self-Government in the Constitution of the Republic of Poland

Main Article Content

Teresa Rabska

Abstrakt

The paper is an English translation of Pozycja samorządu terytorialnego w konstytucji by Teresa Rabska published originally in Polish in the Journal of Law Economy and Sociology from 1995. The text is published as a part of a newly established section of the Adam Mickiewicz University devoted to the achievements of the late Professors of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University, Poznań.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rabska, T. (2020). The Position of Local Self-Government in the Constitution of the Republic of Poland. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 11, 9-34. https://doi.org/10.14746/ppuam.2020.11.01
Dział
Articles
Biogram autora

Teresa Rabska, Adam Mickiewicz University Poznan

Prof. Dr. Teresa Rabska, 1926–2018, Former Professor of Public Business Law, Vice-Rector of the Adam Mickiewicz University and Editorin-Chief of the Journal of Law, Economics and Sociology.

Bibliografia

 1. Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Kraków 1994.
 2. Bigo T., Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928.
 3. Bradley A.W., Constitutional and Administrative Law, Longman 1987.
 4. Caiden G.E., Administrative reform comes of age, Berlin–New York 1991.
 5. Cassese S., Toward a European model of Public Administration, in: Comparative and Private International Law, Berlin 1990.
 6. Hesse J.J., Institutional transformation in Central and Eastern Europe: A challenge for public administration, in: Public Administration in the
 7. Nineties: Trends and Innovations, Vienna 1992.
 8. Kelsen H., Pure Theory of Law, Gloucester 1989.
 9. Kieres L., Problemy ustrojowoprawne samorządu terytorialnego, “Samorząd Terytorialny” 1994, no. 12.
 10. Lasok D., Law and Institutions of the European Union, Butterworths 1994.
 11. Miemiec W., Miemiec M., Podmiotowość publiczno-prawna gminy, “Samorząd Terytorialny” 1991.
 12. Niewiadomski Z., Ustrój gminy. Gminne i ponadgminne instytucje samorządu terytorialnego, in: Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, Warszawa 1992.
 13. Norall F., Sutton A., The European Crisis, The Maastricht Treaty and the Future of the European Community, Brussels 1992.
 14. Oleszko A., Gmina jako osoba prawna, “Samorząd Terytorialny” 1992, no. 6.
 15. Pappas S.A., Institutional change and administrative modernization: The transit from a centrally planned economy to a market system, in: Public Administration in the Nineties: Trends and Innovations, Vienna 1992.
 16. Peretiatkowicz A., Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Poznań 1947.
 17. Prosser T., Privatisation and Regulation, in: The legal control of public power in Europe, London 1994.
 18. Prutis S., Zasady reprezentacji komunalnych osób prawnych w obrocie cywilnym, “Samorząd Terytorialny” 1991, no. 1–2.
 19. Rabska T., Der Übergang von einer zentralen PlanwiHschuft zu einer MarktwiHschaft am Beispiel Polens, Verwaltung und Fortbildung, 1993.
 20. Radwan M., Zasada pomocniczości w polityce regionalnej EWG, “Samorząd Terytorialny” 1993, no. 9.
 21. Ruling of the Constitutional Tribunal of 27 September 1994, W. 10/93.
 22. Savas E.S., Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, Warszawa 1992.
 23. Schmidt R., Die Privatisierung öffentlicher Aufgaben aid Problem des
 24. Staats – und Verwaltungsrechts, in: Grundfragen des Verwaltungsrechts und der Privatisierung, Stuttgart–München 1994.
 25. Schmidt-Assmann E., Demokracja i samorząd w państwie konstytucyjnym, “Samorząd Terytorialny” 1993, no. 11.
 26. Schwarze J., European Administrative Law, London 1992.
 27. Turpin R., Określenie własności i osób prawa publicznego, “Rzeczpospolita” 8 XI 1994.
 28. Wronkowska S., Kilka uwag w sprawie funkcjonalności i dysfunkcjonalności konstytucji, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1995.
 29. Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
 30. Ziembiński Z., Wartości konstytucyjne, Warszawa 1993.