Critical Remarks on Roman Law in the Prussian Correction

Main Article Content

Zygmunt Lisowski

Abstrakt

The paper is an English translation of O prawie rzymskim w korekturze pruskiej. Uwagi krytyczne by Zygmunt Lisowski, published originally in Polish in “Czasopismo Prawno–Historyczne” in 1954. The text is pub-lished as a part of a jubilee edition of the “Adam Mickiewicz University Law Review. 100th Anniversary of the Faculty of Law and Administra-tion” devoted to the achievements of the late Professors of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University, Poznań.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lisowski, Z. (2019). Critical Remarks on Roman Law in the Prussian Correction. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 10, 131-165. https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.05
Dział
Articles
Biogram autora

Zygmunt Lisowski, Adam Mickiewicz University, Poznań

Prof. , 1880—1955, Former Professor of the Univer-sity of Poznań / Adam Mickiewicz University, Poznań and Jagiellonian University.

Bibliografia

 1. Balzer O.M., Przewód sądowy polski, Lvov 1935.
 2. Bandtkie P.J.W., Prawo prywatne polskie, Warszawa 1851.
 3. Bandtkie P.J.W., Ius Culmense cum appendice privilegiorum et jurium selectorum municipalium et dissertatione historicojuridica exhibitum, cura, Warszawa 1814.
 4. Dąbkowski P., Prawo prywatne polskie, vol. II, Warszawa 1851.
 5. Estreicher P., Polska kultura prawnicza XVI wieku, “Kultura staropolska” 1933.
 6. Girard P.F., Senn F., Textes de droit romain, 1937.
 7. Hübner R., Grundzüge des deutschen Privatrechts, Leipzig 1930.
 8. Kozubski W., Opieka nad kobietami w prawie rzymskim, Kraków 1922.
 9. Kutrzeba S., Historia źródeł dawnego prawa polskiego, vol. I, Lwów–Warszawa–Kraków 1925.
 10. Kutrzeba S., Historia źródeł dawnego prawa polskiego, vol. II, Lwów–Warszawa–Kraków 1926.
 11. Kutrzeba S., Relazioni fra l’Italia e la Polonia, Rome 1936.
 12. Lengnich G., Geschichte der preussischen Lande königlichen Anteils, Gdańsk 1727.
 13. Lipsius P., Das attische Recht und Rechtsverfahren, Leipzig 1905—1915.
 14. Pirenne J., Histoire des institutions et du droit privé de l’ancienne Egypte, vol. III, Brussels 1932.
 15. Taubenschlag R., La Storia della recezione del diritto romano in Polonia fino alla fine del secolo XVI, in: L’Europa e il diritto romano, vol. I, Milan 1953.
 16. Taubenschlag R., The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri 332 B. C.-640 A. D, New York 1944.
 17. Taubenschlag R., Vormundschaftsrechtliche Studien, Leipzig 1915.
 18. Taubenschlag R., Wpływy rzymsko-bizantyńskie w II Statucie litewskim, Lwów 1953