Speculum Saxonum and Ius Municpale as Sources of Law in the Works of Tucholczyk

Main Article Content

Władysław Bojarski

Abstrakt

The paper is an English translation of Speculum Saxonum i Ius munici-pale jako źródła prawa w dziełach Tucholczyka by Władysław Bojarski, published originally in Polish in “Annales Universtitatis Nicoli Coper-nici. Prawo” in 1987. The text is published as a part of a jubilee edition of the “Adam Mickiewicz University Law Review. 100th Anniversary of the Faculty of Law and Administration” devoted to the achievements of the late Professors of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University, Poznań.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bojarski, W. (2019). Speculum Saxonum and Ius Municpale as Sources of Law in the Works of Tucholczyk. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 10, 167-190. https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.06
Dział
Articles
Biogram autora

Władysław Bojarski, Adam Mickiewicz University, Poznań

Prof. Władysław Bojarski, 1931—2000, Former Professor of the Nico-laus Copernicus University in Toruń and Adam Mickiewicz University, Poznań.

Bibliografia

  1. Behrend J.F. ed., Die Magdeburgen Fragen, Berlin 1865.
  2. Koranyi K., Joannes Cervus Tucholiensis i jego dzieła. Z dziejów praw obcych i literatury prawniczej w Polsce, Lwów 1930.
  3. Pauli L., Jan Kirstein Cerasinus (1507–1561), krakowski prawnik doby Odrodzenia, Kraków 1971.
  4. Farrago.
  5. Iuris Maydeburgensis in Alamanico.
  6. Ius municipal.
  7. Speculum Saxonum.