Responsibility for Currency in an Occupied Territory

Main Article Content

Krzysztof Skubiszewski

Abstrakt

The paper is an English translation of the chapter Odpowiedzialność za pieniądz na terytorium okupowanym from Pieniądz na terytorium okupowanym. Studium prawnomiędzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem praktyki niemieckiej by Krzysztof Skubiszewski published originally in Polish by Instytut Zachodni Publishing House in 1960. The text is published as a part of a jubilee edition of the Adam Mickiewicz University Law Review “100th Anniversary of the Faculty of Law and Administration” devoted to the achievements of the late Professors of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University, Poznań.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skubiszewski, K. (2019). Responsibility for Currency in an Occupied Territory. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza, 10, 297-320. https://doi.org/10.14746/ppuam.2019.10.11
Dział
Articles
Biogram autora

Krzysztof Skubiszewski, Adam Mickiewicz University, Poznań

Prof. Krzysztof Skubiszewski, 1926—2010, Former Professor of the Adam Mickiewicz University, Poznań and Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences.

Bibliografia

 1. Emmendörfer A., Geld und Kreditaufsicht in den von Deutschland während des 2. Weltkrieges besetzten Gebieten, Tübingen 1957.
 2. Feilchenfeld E. H., The International Economic Law of Belligerent Occupation, Washington 1942.
 3. Fitzmaurice G.G., The Juridical Clauses of the Peace Treaties, Académie de Droit International. Recueil des Cours, vol. 73, 1948.
 4. Fraleigh C.A., The Validity of Acts of Enemy Occupation Authorities Affecting Property Rights, “Cornell Law Quarterly” 1949–1950, vol. 35.
 5. Karpiński Z., Gospodarcze i prawne podstawy pierwszej emisji marek polskich tzw. “not Kriesa”, “Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 1923, vol. 3.
 6. Langenhove F. van, L’action du gouvernement belge en matière économique pendant la guerre, Paris–New Haven 1927.
 7. Lehnich O., Währung und Wirtschaft in Polen, Litauen, Lettland und Estland, Berlin 1923.Lester R.A., International Aspects of Wartime Monetary Experience, Princeton 1944.
 8. Mann F.A., Money in Public International Law, “British Yearbook of International Law,” vol. 26, 1949.
 9. Martens G.F. de, Nouveau recueil général de traités, 3e série, vol. 21, 1929.
 10. Neumayer K., Internationales Verwaltungsrecht, München, Berlin–Leipzig 1930, vol. 3, part 2.Neumayer K., Internationales Verwaltungsrecht, München–Berlin–Lepzig 1930.
 11. Nolde B., La monnaie en droit intenational public, “Académie de Droit International. Recueil des Cours” 1929, vol. 27.
 12. Nussbaum A., Money in the Law. National and International. A Comparative Study in the Borderline of Law and Economics, Brooklyn 1950.
 13. Ronan W.J., The Money Power of States in International Law, New York 1947.
 14. Southard F.A., The Finances of European Liberation with Special Reference to Italy, New York 1946.
 15. Winiarski B., Wybór źródeł do nauki prawa międzynarodowego, Warszawa 1938.